EĞİTİM

Duygu eş anlamlısı nedir? Duygunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe hem öz Türkçe olan hem de farklı dillerden gelen kelimeler içeren bir dildir. Her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu kelimelerin eş anlamlıları da bu sebeple çeşitlilik gösterir. Duygu da bu özelliklere sahip bir kelimedir. İlk anlamına göre en bilinen eş anlamlı kelimesi histir. Duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Duygu eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Duygu eş anlamlısı nedir? Duygunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Duygu eş anlamlısı olan kelimeler, ifade edilmek istenen durumun ne olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Eş anlamlısı histir. Özel isim olarak kız çocuklarına da verilen bir isimdir. Birden fazla anlamı buna bağlı olarak da birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır.

Duygunun eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu, duygu kelimesi için tamamı isim türünde olan beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şunlardır:

 • Duygularla algılama, his.
 • Belirli nesne olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
 • Önsezi.
 • Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirebilme yeteneği.
 • Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

Bu tanımlar doğrultusunda şu cümle örnekleri verilmiştir:

 • "Bitkilerde duygu var mıdır?"
 • "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir. (Burhan Felek)"
 • "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır. (Aka Gündüz)"
 • Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı. (Peyami Safa)"

Duygu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Duygu kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilecek kelimeler şunlardır: His, önsezi, izlenim. Bu kelimelerin duygu yerine kullanılabilmesi için yer aldığı cümlenin anlamının ne olduğu önemlidir.

Farklı kelimeler ile bir araya gelerek duygu sömürüsü, utanç duygusu, acıma duygusu, aşağılık duygusu, utanma duygusu, üstünlük duygusu gibi yeni ve birleşik kelimeler oluşturur.

Ayrıca atasözlerinde ve deyimlerde de kullanılır. "…duygusunu uyandırmak", "duygu uyandırmak" örnek deyimler arasındadır.

Duygunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hangi eş anlamlı sözcüğün duygu yerine kullanılacağını anlamak için cümlenin bütününe bakılması gerekir. Duygu ve eş anlamlı kelimeleri ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

 • Sana olan hislerime engel olamıyorum.
 • Altıncı hissi öyle kuvvetli ki şaşırırsın!


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler