EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Edebiyat eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Edebiyatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlama gelir. Türkçe, farklı dillerden gelen kelimelere de ev sahipliği yapan bir dildir. Anlamları ve yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelimeler bu sebeple çeşitlilik gösterir. Edebiyat da bu özelliklere sahip bir kelimedir. Eş anlamlı sözcüklerinden biri literatürdür. Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Edebiyat eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Edebiyat, Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Asıl anlamı dışında yan ve mecaz anlamlar da barındırır. İlk tanımının eş anlamlısı yazındır. Duygular, düşünceler, hayaller yazı aracılığı ile ve estetik, edebi bir dil kullanılarak aktarılır. Bu ifade etme sanatına da edebiyat denir.
Roman, efsane, hikâye, drama, deneme ve şiir edebiyatın konuları içine girer. Birebir gerçeklik aktarılabilir ya da tamamı kurgu olabilir. Her ülkenin edebiyatı farklıdır. Edebiyat eş anlamlısı kelimeler kullanıldığı amaca göre değişkenlik gösterir.

Edebiyat kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, edebiyatın farklı anlamları için farklı tanımlar yapar. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnekler şöyledir:

 • Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığı ile sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın.
  Örnek cümle:
  "Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim. (Falih Rıfkı Atay)"

 • Bir bilim konunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür.
  Örnek: Hekimlik edebiyatı.

 • İçten olmayan, gereksiz, yapmacık ve boş olan sözler. "Edebiyat yapmak" deyimi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.

Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Literatür, yazın, boş söz kelimeleri edebiyat yerine kullanılabilir. Bazı kaynaklara göre şu kelimeler de edebiyatın eş anlamlısı olan kelimelerdir: Düşünce, olay, altayistik, gökçe.

Edebiyatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Aynı zamanda o kelimenin yerine geçecek eş anlamlısını belirlemek için de yer aldığı cümlenin bütününe bakmak gerekir.

Edebiyat kelimesi ile ve edebiyatın eş anlamlısı olan kelimelerle farklı anlamlarına göre kurulan örnek cümleler şunlardır:

 • Sağlam ve değişmez değerleri olan ve birtakım ortak özellikleri paylaşan eserler anlamında bir edebiyat tanımı olamaz! (T. Eagleton)
 • Sen onu dinleme bence! Boş yere konuşuyor işte!

  Keşfet


En Çok Aranan Haberler