EĞİTİM

Koşul eş anlamlısı nedir? Koşul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe de yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile birbirileri ile aynı anlamı ifade eden kelimeler bulunur. Bu kelimelere eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler adı verilir. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunabilir. Koşul eş anlamlısı bulunan kelimelerden bir tanesidir.

Koşul eş anlamlısı nedir? Koşul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz kelime bakımından oldukça zengin bir yelpazeye sahip bir dildir. Birçok kelimenin yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlamı ifade eden anlamdaşı olması Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu gösterir. Koşul, eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir.

Koşul kelimesi Türkçenin yeni dönemlerinde dilimize kazandırılmıştır. Şart koşmak olarak kullanılan "koş-" fiiline "+Il" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde ilk başta şart olarak kullanılan bu kelime zamanla "ön koşul" olarak da kullanılmıştır. Koşul eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içinde koşul yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamını bozmaz ya da değiştirmez.

Koşul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Koşul kelimesi anlam olarak "bir şeyin olabilmesi için gerekli olan her durum ve olgu"yu ifade eder. Herhangi bir şeyin kendi özelliğini kazanması için gerekli olan durum anlamına gelen koşul kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Türkçe kelimelerden biri olan koşul kelimesinin fiil hâli de koşullanmak olarak yazılır. Koşul kelimesinin eş anlamı olan kelime "şart"tır.

Dilimize Arapçadan gelmiş olan şart sözcüğü, günlük yaşamda oldukça sık kullanılan sözcüklerden biridir. Şart kelimesi cümle içinde koşul kelimesi yerine kullanılabilir. Cümlenin anlamını değiştirmediği ya da bozmadığı için şart kelimesi koşul kelimesinin eş anlamlısıdır.

Koşulun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Koşul ve şart kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Şart ve koşul kelimesi aynı anlama geldiği için birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı değişmez ve bozulmaz.

Koşulun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu şartlarda burada daha fazla kalamam.
  • Mevcut olan şartları iyileştirmek için ellerinden geleni yaptılar.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler