EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

O iddianın ardından İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi! 'Eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecek'

Sosyal medyada "Üniversite harçları geri getirildi" iddiaları bir anda gündem oldu. Bu iddiaların üzerine İletişim Başkanlığı'ndan hızla bir açıklama geldi ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddianın doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada "Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir." denildi. Öte yandan üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi. İşte detaylar...

O iddianın ardından İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi! 'Eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecek'

"Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek." iddialarının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığı duyuruldu. Söz konusu açıklamada "Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında 2023-2024 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri belirlendi. Eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için bu yıl da öğrenci katkı payı alınmayacak.

"KARARDA GEÇEN ÖDEMELER, SADECE YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER VE PROGRAM SÜRELERİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİDİR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler de kullanıldı:

Resmi gazetede yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci harçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre, geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak olan ve eğitimi devam eden öğrenciler yine harç ödemeyecektir.

Bu durum, kararın 1'inci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Aynı madde, geçen yıl yayımlanan kararda da mevcuttur. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan (okulu uzatan) öğrencilerle ilgilidir.

"Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. Yeni eğitim yılında ikinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek" iddiası doğru değildir.

DDDD

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM İÇİN KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Buna göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023-2024 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

iStock-1063289558

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE YAKINLARINA ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Bu düzenleme kapsamına giren ancak 2023-2024 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu akademik yıla ait ödedikleri öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilecek.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Ayrıca engelli olduğuna dair raporunu yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde 2023-2024 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu akademik yıla ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERE 'KARDEŞ' İNDİRİMİ

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre karar ekindeki cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerin ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarınca indirim yapılacak.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

iStock-1177200047

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.

iStock-1182515882 (1)

ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KULLANILMASI

Öte yandan kararla, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerine artış yapıldı. Kararın ekli tablolarında yer alan cari hizmet maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 63,72 oranında artması sebebiyle ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artırıldı.

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Karar, 30 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler