EĞİTİM

Ocak eş anlamlısı nedir? Ocak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe köklü ve uzun zamandır varlığını sürdüren zengin bir dildir. Farklı dillerle yapılan kelime alışverişleri sayesinde çok geniş bir kelime haznesi vardır. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Kelimelerin eş anlamlıları sayesinde bir cümleyi çeşitli şekillerde ifade edebiliriz.

Ocak eş anlamlısı nedir? Ocak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ocak sözcüğü çok eski zamanlardan beri var olan bir kelimedir. Ocak sözcüğünün etimolojisine bakılınca tarihte ilk kez 9. yüzyılda yazılı örneğine rastlarız. Eski Türkçede ateş yakılan yer anlamına gelen "oçak" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde ocak birden fazla anlamda kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçe ateş anlamındaki "ōt" kelimesine +çAk ekinin eklenmesiyle türemiştir. Ocak kelimesi zaman içerisinde kullanımından kaynaklı çeşitli anlamlar kazanmıştır. Örneğin yılın ilk ayı anlamını Yeni Türkçe döneminde kazanmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre ocak kelimesinin birden fazla anlamı vardır:

 • Ateş yakmaya yarayan, pişirme ve ısıtma/ısınma için kullanılan yer
 • Şömine
 • Isı vererek pişiren, ısıtan, kaynatan, eriten araç ya da alet
 • Mekânlarda çay, kahve yapılan yer
 • Cevher çıkarılan yer
 • Fide ya da tohum dikimi için ayrılmış toprak çukuru
 • Aynı amaç ve düşünceyi paylaşan kişilerin toplandıkları ve görev yaptıkları yer
 • Yılın birinci ayı
 • Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri
 • Ev, aile, soy
 • El verme suretiyle geçen ve bilgileri kullanarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan aile

Ocak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ocak eş anlamlısı olan birden çok kelime vardır. Ancak ocak kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri kullanırken kelimenin ve cümlenin anlamına dikkat etmek gerekir. Örneğin kânunusani ve son kânun kelimeleri, yılın ilk ayı anlamında kullanılır. Harimiistmet kelimesi ise kutsal sayılan yer anlamında kullanılır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken hem kelimenin hem de cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Ocak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

 • Hanuman
 • Harimiismet
 • Kânunusani
 • Kucak
 • Şömine
 • Ocaklık
 • Son kânun

Ocağın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Ocak sözcüğü birden çok anlamı bulunan ve dilimizde çok yaygın bir şekilde kullanılan bir sözcüktür. Ocağın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler oluşturabiliriz. Kurabileceğimiz cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

 • Amcamın evinde kocaman bir şömine vardı.
 • Herkes için en değerli şey hanumandır.
 • Düşmanı vatanın harimiismetine boğacağız.
 • Kimse kânunusanideyken sıcacık evinden çıkmak istemiyordu.
 • Aile kucağından ayrılıp öğrenci evine gitmek ona zor gelmişti.
 • Gözlerini ovuşturarak kahveye girmiş, ocaklığa doğru yürüyordu.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler