EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Sayıların yazılışı - Sayıların doğru yazımı nasıldır?

Metin içerisinde sayı ve rakamlar sıklıkla kullanılır. Sayıların yazılış şekilleri, kullanıldıkları yerlere göre farklılık gösterir. Her kelimenin, bağlacın ve cümlenin olduğu gibi sayıların yazımında da geçerli kurallar vardır. Sayılar nasıl yazılır? Rakamların yazılışı nasıldır?

İçindekiler

 • Sayılar Nasıl Yazılır?
 • Üleştirme Sayıları Nasıl Yazılır?
 • Tarihler Nasıl Yazılır?

Türkçenin doğru kullanımı için sayıların yazılış kurallarını öğrenerek imla kurallarına uygun şekilde yazmak gerekir. Sayılar cümle içerisinde kullanılırken rakam olarak yazılabildiği gibi yazı şeklinde ifade etmek de mümkündür. Sayıların yazı ve rakamla yazılması, belirli kurallara göre değişir. Bazı yerlerde ayrı, bazı yerlerde bitişik olarak yazılabilir.

Sayılar Nasıl Yazılır?

Sayıların yazılışı, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş kurallara göre değişiklik gösterir. Gün, ay, yıl gibi tarih belirten sayılar, matematiksel ifade için kullanılan sayılar, fiyat, uzaklık ve ölçü belirtmek için kullanılan sayılar yazılış biçimi açısından farklılıklar gösterir.

Sayıların doğru yazımı farklı şekillerde olabilir. Örneğin: bin yıldır, yirmi bir gün, beşinci ay, dördüncü sınıf gibi harfler ile sayılar yazılabilir.

 • Saat, para, ölçü ve istatistik gibi yerlerde sayılar rakamlar ile yazılmalıdır. 17:30, 15:00, 1.450 lira, 85 kilometre gibi.
 • Saat ve dakikalar metin içerisinde yazı ile ifade edilebilir. Saat sekizi on geçe, yediye yirmi kala, üç saniye sonra gibi.
 • Dört ve daha fazla basamağa sahip yazıların daha kolay okunması için içerisinde yer alan bin, milyar ve milyon gibi ifadeler de harfler ile yazılabilir. 2 milyar 500 milyon istihdam, 8 bin 255 kağıt gibi.
 • Birden fazla kelimeden oluşan sayıların yazımı da ayrı olur. Üç yüz, iki yüz elli, bin üç yüz elli altı gibi.
 • Para ile alakalı işlemlerde kullanılan ticari belgelerde sayılar bitişik yazılır. Altıyüzelli TL gibi.
 • Binde ve yüzde işaretlerinin yazımında işaretler ile rakamlar arasında boşluk bırakılmaz. %50, %75 gibi.
 • Dört ve üzeri basamaklı sayılar sondan sayılarak üçlü gruplara ayrılır ve aralarına nokta koyularak yazılır. 8.436, 94.975.335 gibi.
 • Kesirli sayıların yazımında kesirler sayılardan virgül ile ayrılarak yazılır. 16,3, 5,43 gibi.
 • Sıra sayılarına ek geldiğinde rakamın ardından sadece kesme işareti ve ek getirilir. Nokta koyulmaz. 6’ncı, 5’inci gibi.
 • Zorunlu olmadıkça cümlelere rakam ile başlanmaz.

Rakamların yazılışı sırasında sıklıkla karıştırılan bazı durumlar vardır. Üleştirme sayıları ve tarih sayılarının yazılışı hakkında TDK tarafından belirlenmiş kurallar söz konusudur.

Üleştirme Sayıları Nasıl Yazılır?

Üleştirme sayıları olarak adlandırılan sayılar, nesnelerin ve sayıların gruplandırılmasında kullanılır. Üleştirme sayıları her zaman harfler ile yazılır. Bu sayılar rakamlar ile belirtilemez. İkişer, beşer, yirmişer gibi.

Tarihler Nasıl Yazılır?

Özellikle dilekçe gibi resmi evraklarda, günlüklerde ve daha pek çok metinde tarihler geçebilir. Tarihlerin doğru şekilde yazılması imla kuralları açısından önem taşır. Tarihlerin yazımında farklı birkaç kural bulunur. Bunlar;

 • Bilindik bir tarihi ifade eden gün ve ay adları her zaman büyük harfle yazılır ve tarih belirten sayılar rakamla ifade edilir. 23 Nisan, 8 Mart gibi.
 • Tarihler yazılırken zaman birimi bakımından en kısa olandan en uzun olana göre gün – ay – yıl olarak sıralanır. 30 Ağustos 1922 – 30.08.1922 gibi.
 • Gün ay ve yıllar rakamlar ile yazıldığında aralarına nokta ya da eğik çizgi koyulur. 15.05.1927 20/07/2006 gibi.
 • Tarih bildiren rakamlar yazıldıktan sonra gelecek olan ekler kesme işareti ile ayrılarak yazılır. 23 Nisan 1920’de gibi.

  Keşfet


En Çok Aranan Haberler