EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Taze eş anlamlısı nedir? Taze kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılı ya da sözlü ifadelerde kullandığımız kelimeleri tekrar etmemiz gerektiğinde kelimenin eş anlamlısını kullanabiliriz. Bir kelimeyi çok sık tekrar ettiğimiz zaman anlatımımızda bir bozukluk oluşur. Bu anlatım bozukluğunun önüne geçebilmek için kelimenin eş anlamlısını kullanırız. Türkçe eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengin bir dildir. Taze kelimesi eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Peki, tazenin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuştur. Her toplum etkileşim hâlinde olduğu toplumlardan çeşitli açılardan etkilenebilir. Toplumlar birbirlerini dil, din, kültür açısından etkilenir. Dil yönünden birbirinden etkilenen toplumlar kelime alışverişinde bulunurlar. Türkçe de birçok farklı toplumla iletişim hâlinde bulunmuş ve farklı kökenli kelimeleri kendi bünyesine katmıştır. Taze sözcüğü farklı kökenli sözcüklerden birisidir. Farsça kökenli olan taze kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Yazılı ve sözlü konuşma dilinde sıklıkla kullanılan taze sözcüğü uzun zamandır dilimizde varlığını sürdürmektedir. Farsçada “yeni, diri, canlı” anlamlarına gelen "tāze" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer anlamlarla geçmiştir. Tazenin anlamları TDK'de şu şekilde verilmiştir:

  • Bayatlamamış olan, bozulmamış
  • Dinç, yıpranmamış, yorulmamış
  • Kuru olmayan, körpe
  • Yeni, zamanı geçmemiş olan
  • Genç kadın

Taze kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Taze sözcüğü Farsça kökenli bir sözcüktür. Dilimizde çok uzun zamandır kullanılan taze kelimesinin birden fazla farklı anlamı vardır. Taze sözcüğünü tekrar etmemi gereken durumlarda taze kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kullanabiliriz. Tazenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Taravetli
  • Yaş

Taze sözcüğünü kullandığımız her cümlede taze eş anlamlısı olan kelimeleri tazenin kullanabiliriz ve anlatım bozukluğu oluşmaz.

Tazenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Taze sözcüğü genel olarak olumlu anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Farklı kökenli olan sözcüğün eş anlamlıları da dilimizde sıklıkla cümle içinde kullanılır. Taze sözcüğü ve eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak mümkündür. Tazenin eş anlamlılarıyla örnek cümleler:

  • Yaşlı adam yaşına göre oldukça taravetli görünüyor ve çok hızlı yürüyordu.
  • Taravetli kalabilmek için sağlıklı beslenip, sporu hayatımızdan eksik etmemeliyiz.
  • Karşı manavdaki meyveler oldukça yaş görünüyordu, resmen ağzım sulandı.

Keşfet

En Çok Aranan Haberler