Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’nin tarihi 1883’e uzanmaktadır. Kurum eğitim veöğretim hayatına 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak adım atmıştır. 1893 yılında kapatıldıktan sonra 1897’de yeniden açılmış, 1959’da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne dönüşmüş ve son olarak 1982 yılında Marmara Üniversitesi adıyla ve düzenlemeleriyle yükseköğretim kurumları arasındaki yerini almıştır. Ana kampüsü İstanbul Anadolu yakasında olan üniversitenin Avrupa yakasında da olmak üzere 7 yerleşkesi bulunmaktadır. Üniversite 2020 yılında açıklanan üniversite mezunlarının iş bulma endeksine göre 7. sırada yer almıştır. Bünyesinde farklı yerleşkelere dağılmış olarak çok sayıda fakülte barındırmaktadır.

Marmara Üniversitesi Haberleri

haber

"Türk milleti demokrasisine, geleneğine, örfüne ve iradesine sahip çıktı"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar: - "15 Temmuz'da Türk milleti, arkasında tanklar, tüfekler, silahlar olsa da hain kalkışmaya karşı iradesini ortaya koydu. Demokrasisine, geleneğine, örfüne ve iradesine sahip çıkmış oldu. Bu hain kalkışmaya karşı milletin koyduğu irade sadece Türkiye'de değil bütün dünyada olumlu yankılandı" - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı: - "FETÖ ile mücadelede ulusal ve uluslararası bir eylem planı oluşturulması gerekiyor. Türkiye'deki din eğitiminin özellikle ilahiyat fakülteleri, yüksekokullar bazında yeniden ele alınması, İslam'ın algılanması yönündeki yapılan yanlış yorumların önüne geçilebilmesi için uluslararası bir stratejinin oluşturulması, daha da önemlisi ülkemizin bu konudaki çalışmalarına önderlik edecek Türk diplomasi üniversitesinin kurulması gerektiğine inanıyorum. Üniversitemizin açtığı Strazburg İlahiyat Fakültesi, yurt dışındaki FETÖ yapılanmasının, ülkemize karşı yürüttüğü din eksenli referans algılarını değiştirme konusunda çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum." - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Taşpınar: - "(FETÖ) Kendini merkeze alarak diğer bütün dini cemaatleri, Müslümanları, insanları ötekileştirerek yorumlamıştır. Bu da vermiş olduğu en büyük zararlardan birisidir"

  15-07-2019 15:39