HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Akciğer sönmesi nedir?

Akciğer sönmesi, akciğerin bazı nedenlerden veya nedensiz (kendiliğinden) kısmi veya tamamen sönmesi ve akciğerde var olan negatif basıncın kalktığı durumdur.

Akciğer sönmesi nedir?

Neden akciğer sönmesi yaşanır?

a) Spontan Pnömotoraks kendiliğinden, görünürde bir sebep yokken akciğer sönebilir. Bu kiśiler genellikle genç, zayıf, uzun astenik vücut tipine sahip erkek hastalardır. Bunların bir kısmında milimetrik hava keseleri (bleb) veya büyük hava baloncuklarının (bul) patlaması veya delinmesi sonucu akciğer sönebilir.

b) Akciğer hastalıkları olanlar (amfizem, astım, tüberküloz, vs)

c) İkincil sebeplerden olan akçiğer sönmesi durumları da vardır; kaza, darp, travma, akciğerin yaralanması, delici kesici veya ateşli silah yaralanmaları, yüksekten duśme, vs.

Kimler risk altındadır?

Akciğerinde yukarıda bahsettiğimiz hava kesecikleri olanlar, basınç altında (havada pilotlar, hostesler, ve sualtı dalgıçları, vs) kalanlar veya çalıśanlar, astenik vücut tipi olanlar (zayıf, ince, uzun genç erkekler), travma, kaza geçirenler, darp edilenler, akciğer hastalıkları olanlar

Akciğer sönmesinin önceden belirtileri var mıdır?

Bazen hiçbir ön belirti veya śikayet vermeden ortaya çıkabilir. Öldüğunda da ciddi göğüs ağrısı, nefes almada güçlük, çarpıntı, korku, panik durumu yaratabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Yukarıda bahsedilen hastalık veya travma durumlarında ve śikayetler de ortaya çıktığında hiç gecikmeden ve sakin bir śekilde hasta mutlaka en yakın tam teśekküllü hastaneye götürülmelidir. Göğüs Cerrahisi uzmanı (yoksa bir Genel Cerrahi Uzmanı) hastayı en hızlı şekilde görmeli. Gerekli muayeneyi ve tetkikleri isteyecektir.

Minimal akciğer sönmesi varsa hasta baśka müdahale yapılmadan gözlem altına alınarak en az 24 saat takip edilmelidir.

Daha fazla akciğer sönmesi varsa, ve eślik eden sıvı birikimi, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı da varsa uygun boyutta bir "göğüs tüpü" lokal anestezi altında hastanın akciğerin sönen tarafına yerleştirilir ve bu dren kapalı sualtı drenajına bağlanır. Hastanın aktif solunum egzersizleri yapması sağlanır.

Takip sırasında veya hasta geldiğinde mutlaka Yüksek Çözünürlüklü Akciğer Tomografisi (HRCT) çektirilerek akciğer alanlarında herhangi bir patoloji, vs var mı detaylı incelenmesi uygundur. Bazı hastalarda daha ileri cerrahi giriśim ihtiyacı olabilir. Bunu doktorunuz sizinle paylaśacaktır.

Sönme tedaviden sonra tekrarlar mı?

Göğüs tüpü takılarak tedavi edilenlerde ve zeminde akciğerde patolojik bir durumu olanlarda (hava kesesi, kavite, kist, tüberküloz, vs) tekrar etme riski vardır. Doktorunuzla bu olasılıkları detaylı konuşmanızda fayda vardır.

erkanbaba@gmail.com
info@göğüscerrahisi.com.tr

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler