EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Bugün de nasıl yazılır, bugün de yazımı nasıl olmalıdır? Bugün de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir bağlaç kendisinden önce gelen kelimeyi farklı anlamlar bakımından pekiştirebilir. Bugün de ifadesinin doğru yazılışı üzerine inceleme yapılırken de bu bilginin göz önünde bulundurulması gerekir. Buna ek olarak TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’ndaki temel açıklamalar dikkate alındığı zaman bugün de ifadesinin yazılı dildeki doğru kullanımı öğrenilebilir. -dA bağlacıyla birlikte yazılan bugün de ifadesinin yazımı ayrı mı olmalıdır bitişik mi?

Türkçede iki ayrı sözcüğün yaygın olarak birlikte kullanıldığı durumlar mevcuttur. Ancak bu durumlarda iki ayrı sözcüğün her zaman bir birleşik kelimeyi meydana getirmediği söylenmelidir. Dolayısıyla bugün de ifadesinin nasıl yazıldığı hakkında açıklama yapılırken bu kelimelerin detaylı olarak incelenmesinde fayda vardır. Çünkü bugün de TDK güncel sözlüğünde de kalıp olarak yer almayan ifadelerdendir. Bu ifadeyi oluşturan kelimeler ayrı olarak incelendiği takdirde ise bugün de doğru yazılışının keşfedilmesi mümkündür.

Bugün de nasıl yazılır?

Günlük yaşamda farklı bağlamlarda kullanılan bugün de ifadesi tek bir sözcük olarak ele alınamaz. Çünkü bugün ve de kelimeleri bir araya gelerek herhangi bir birleşik sözcük oluşturmaz. Dolayısıyla "Bugün de ayrı mı yazılır?" diyenlere de bu açıklamalara göre yanıt sunulmalıdır. Bugün de ifadesinin nasıl yazılması gerektiğini sorgulayan kişilere bilgi aktarılırken bugün ve de sözcükleri ayrı olarak incelenebilir.

TDK güncel sözlüğü üzerinden aratılan bugün sözcüğünün isim ve zarf olarak kullanılabildiği görülür. Bu sözcüğün üç ayrı anlamı mevcut iken yaygın olarak içinde bulunulan gün şeklindeki temel anlamıyla kullanıldığı söylenebilir. Pek çok kişinin nasıl yazılması gerektiğini araştırdığı de sözcüğü ise bir bağlaçtır. Bu bağlaç kendisinden önce gelen sözcük olan bugünü eşitlik ve aynı olma anlamlarıyla pekiştirir. Yapılan bu açıklamalara göre doğru ve yanlış olan bugün de yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bugün de (doğru kullanım)
  • Bugünde (yanlış kullanım)

Bugün de bitişik mi yazılır?

Yazılı dildeki kullanımı konusunda hata yapılan bugün de ifadesinin ayrı olarak yazılması gerekir. Çünkü bugün de ifadesinin içerdiği de kelimesinin bağlaç olduğu bilinir. Bu da bugün de doğru yazılışının söz edilen ifadeyi oluşturan iki ayrı sözcük arasında boşluk bırakılacak şekilde olduğunu doğrular. Ele alınan bu ifadenin yazılı metinlerde doğru bir şekilde kullanılması amacıyla aşağıda sıralanan bugün de sözcüklerinin yer aldığı cümle örnekleri incelenebilir:

  • Bugün de dünden farksız olarak aynı konuların konuşulmasıyla sona erdi.
  • Bu hafta boyunca izinli olduğum için bana bugün de yarın da gelebilirsin.
  • Eğer bugün de patronunla açıkça konuşmazsan iş ortamındaki sorunları çözemeyeceksin.

Keşfet

En Çok Aranan Haberler