HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Devlet dairesindeki 'kameraya' son

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, milyonlarca memuru yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Devlet dairesindeki 'kameraya' son
Mahkeme, Siirt Defterdarlığı’ndaki çalışanlarının faaliyet yürüttüğü servislerde uygulanan kameralı takip sisteminin “kişinin özel hayatını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.
Büro Emekçileri Sendikası, Siirt Defterdarlığı bünyesinde çalışan memurların çalıştıkları birimlerdeki kameralı takip sisteminin kaldırılması istemiyle Valiliğe başvuruda bulundu. Valilik söz konusu başvuruyu reddetti.
**“ÖZEL HAYATA SAYGI” VURGUSU**
Bunun üzerine sendika, kameralı takip sistemine son verilmesi yolunda yapılan başvurunun reddine dair verilen kararı mahkemeye taşıdı. Davayı görüşen yerel mahkeme kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Özel hayatın korunması” başlıklı 8. maddesi anımsatılarak, “Her şahıs, alevi hayatına ve meskenine hürmet edilmesi hakkına maliktir. Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın müdahalesi demokratik bir cemiyette ancak milli güvenlik, memleketin iktisadi refahı, suçların önlenmesi, sağlığın ve ahlakın ve başkansının haklarının korunması için zaruri bulunduğu derecede ve kanunla göz önünde bulundurularak vuku bulabilir” denildi.
Kararda, Anayasa’da “herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunun” belirtildiği de vurgulandı.
Kamu otoriteleri tarafından herkesin özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilen kararda, özel hayatın gizliğinin ancak kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlerle ihlal edilebileceği ve bu tedbirlerinde özel hayatın gizliliğini ihlal etmemesi gerektiği ifade edildi.
**“ÖZEL HAYAT SADECE ÖZEL KONUTTAN İBARET DEĞİL”**
Mahkeme kararında, suç ve suçluyla mücadele amacıyla Siirt Valiliği tarafından bir genelge çıkartıldığı ve bu genelge ile işyerlerinde güvenlik kamerası konulmasının zorunlu hale getirildiği belirtilerek, “bu nedenle de Siirt Defterdarlığı binasına güvenlik kameralarının kurulduğunun anlaşıldığı” ifade edildi. Kararda şöyle denildi:
“Siirt Defterdarlığı kamera takip sisteminde yer alan kameraların görüş alanını gösteren CD’de yer alan görüntülerin incelenmesinde bazı kameraların doğrudan görevli memur ve masalarını izlemeye yönelik olduğu diğer kameraların ise bina koridor ve çevresini görüntüleye yönelik olduğu görülmüştür.
Bu durumda, özel hayat sadece kişinin özel konutu içinde veya dar çerçevede yaşanan hayattan ibaret olmayıp, hiç beklenmeyen zaman ve mekanda da ortaya çıkan ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Yine çalışma hayatı içerisinde özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek süreçler oluşabilmektedir. Bundan dolayı, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşıp, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulması özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğindedir.”
Mahkeme, söz konusu başvurunun reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmediğini vurgulayarak, kameraların kaldırılması yönünde görüş bildirdi.
ANKA


Express


En Çok Aranan Haberler