HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

IMF'yi elimizin tersi ile itemeyiz

İZMİR (İHA) - 4.Türkiye İktisat Kongresi'nin öğleden sonraki oturumlarının son bölümünde sendikacılar kürsüye çıktı. Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Başkanı Refik Baydur, Türkiye'nin 10 yıldır ekonomisinde zik-zaglar çizdiğini, bunun da ekonomik kaybın yanında moralleri de kaybettiğini söyledi. Bütün gelişmelere, olumlu havaya rağmen ekonomiden hala endişeleri olduğunu kaydeden Baydur, "Kamu borç stoku endişe verici seviyeye geldi. Özelleştirmede hareketsizlik hala devam ediyor. Rant ekonomisinin ağırlığı hala sürüyor. Reel sektörü kollama imkanından uzak kalındı. Kayıt dışı ekonomi, hala 1990'lı yıllara göre yüksek. İşsizlik tehlikeli boyutlara ulaştı" dedi.

Globalleşmenin gözardı edilemeyeceğini söyleyen Baydur, "IMF'yi elimizin tersi ile itemeyiz. Daha belirli bir zaman içinde elele çalışmak zorundayız. Bütçe açıklarımız küçümsenmeyecek seviyede. Üstelik devlet yatırımları neredeyse sıfırlandı. Döviz hareketleri dışa dönük bir hale döndü. Belirsizlik ortamı oluşturmamak için tedbir almak zorundayız. Türk insanı olarak ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Sonra Avrupa'nın bize daha sempatik, daha olumlu yaklaştığını göreceğiz. Hükümet, vergi mükellefiyeti unsurunu boğazına geçirmiş insanlarla uğraşmak yerine, vergi dışında kalmak isteyen insanlarla uğraşmalı" diye konuştu.

Türk-İş Başkanı Salih Kılıç ise konuşmasında, siyasal alanda istikrar sağlanmış olması ve sürdürülmesine rağmen, örneğin işsizlik-düşük istihdam çözülmesi gereken en önemli sorunlar olduğunu ifade ederek, "Belki çelişki gibi görülebilir ama sorunların katlanarak artması bizi çözüme de götürebilir. "İhtiyaç keşfin anasıdır" deyimi bir kez daha hatırlanmalıdır. Sorunlar ancak onları yaşayanlarca çözüme kavuşturulabilir. Ama bunun için bu sorunları yaşayanların temsilcilerinin bizzat çözüm masasında , çözüm zemininde yerlerini almaları gerekir. İşçileri temsil eden kuruluşlar komisyonlarda, ağırlıkları oranında ne yazık ki temsil edilmiyorlar" dedi.

Kılıç, bugüne kadar uygulanan IMF kaynaklı programların sorunlara çözüm olamadığını belirterek, "Bu programların isabetsizliği, çarpıklığı ve yanlışlığı bugün artık apaçık ortadadır. Bu sonuçlardan alacağımız önemli dersler vardır. Israrla aynı programlarla yola devam etmeyi bırakmalıyız. IMF ve Dünya Bankası patentli programların alternatifi vardır. Alternatif oluşturmak için uzağa gitmeye de gerek yoktur" şeklinde konuştu.

DİSK Genel Başkanı Süleylan Çelebi de kongredeki konuşmasında grev haklarının ihlal edildiğini söyledi. Çelebi, "Kağıt üzerinde haklarımız söyleniyor, ancak uygulamada ihlal ediliyor. Grevler yasaklanıyor. Lastik grevlerinde bunları gördük. Bizler sorumluluğumuzu yerine getirdik. Artık sorumluluk hükümette" dedi.

Hak İş Genel Başkanı Salim Uslu ise kongrede yaptığı konuşmasında kongrede bazı kesimlere yeterince yer verilmemesini eleştirerek başladı. Salim Uslu, "Öncelikli olarak programın alelacele hazırlandığını düşünüyorum. Zira gelir dağılımı ve istihdamın dışında, sosyal politika değerlendirmelerine yönelik herhangi bir tebliğ ve panel düzenlenmemiş olmasını, üstelik kongrenin bütünü içerisinde sendikacıların gözardı edilmiş olmasını eleştirerek sözlerime başlıyorum" diye konuştu.

Uslu, Türkiye'de ekonomik sorunların kaynaklarından biri olarak görülen kayıt dışılıkla mücadelede sendikaların da rol alabileceğini belirterek, "Özellikle sendikalar, deneyim ve birikimi zengin sivil toplum kuruluşları olarak kayıt dışı ile mücadeleye önemli katkılarda bulunabilirler. Hem bu katkı için hem de haksız rekabeti önlemek için ve hem de sosyal hukuk devletinin gereği olarak, sendikal örgütlenmeler desteklenmelidir. Halbuki neo-liberal dalga sendikaları daha da etkisizleştirecek bir ortam oluşturmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Express


En Çok Aranan Haberler