EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Kalem eş anlamlısı nedir? Kalem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özellikle yazı yazmaya mahsus kullanılan ama aynı zamanda bir şeyler çizmek işine de yarayan, kamış şeklindeki alete kalem denir. Kalem kelimesi uzun bir zamandır dilimizde olmasının yanı sıra dilimize Arapçadan geçmiştir. Hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılabilen kalemin birden fazla anlamı vardır. Peki, kalem kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Kalem eş anlamlısı nedir? Kalem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalem kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "kamış, kamış kalem" anlamlarına gelen "ḳalam" kelimesinden alıntı bir kelimedir. Dilimize ilk zamanlarda bu anlamlarda kullanılsa da zaman içerisinde kullanım alanlarının farklılaşması sonucunda farklı anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre kalem kelimesinin anlamları:

  • Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
  • Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
  • Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç
  • Çeşit, tür
  • Bazı deyimlerde yazı
  • Yazar

Kalem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Yazılışları farklı anlamları aynı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler birbirinin yerine kullanılabilir ve anlamda bir bozulmaya sebep olmaz. Kalem kelimesinin cümle içinde yerini alabilecek kalem eş anlamlısı olan herhangi bir kelime yoktur.

Örneğin "Kurşun kalemi tıraşlamaktan çok küçülmüştü ancak yanında yedeği yoktu. " cümlesinde kullanılan "kalem" terimini çıkartıp yerine aynı anlama gelen başka bir sözcük konulamadığı kolaylıkla sezilebilir. Ancak "Çok güçlü bir kalem, hikâyeleri 5 dile çevrildi." cümlesindeki "kalem" kullanımı "yazar" kelimesinin yerine geçer. Ancak burada yazar ve kalem eş anlamlı kelimeler değildir. Kalem, yazı anlamına geldiği için yerine kullanılabilir ancak yazarın anlamında "kalem" bulunmadığı için birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaz. Bu bakımdan alem kelimesinin eş anlamı olan sözcük yoktur fakat yerine mecaz anlamda kullanılabilecek sözcükler vardır. Ancak bu kelimeler de kalemin eş anlamlısı olan kelimeler değildir.

Kalemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazı yazmaya, resim çizmeye yani bir kâğıt üzerinde iz bırakmaya yarayan bir araç anlamında kullanılan kalem kelimesinin eş anlamı olan kelime yoktur. Bununla birlikte mecaz anlamda kullanılabilecek karşılıklara sahiptir. Kalem kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Dört kalem elbise aldık neredeyse bütün paramızı harcadık.
  • Usta kalemin son eseri kitapevlerine dağıldığı anda çok satanlar arasına girdi.
  • Okula kalemlerini getirmeyi unuttuğu için herkesten kalem dilenmişti.

Keşfet

En Çok Aranan Haberler