HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Kalem suresi okunuşu: Kalem suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İlim, kültür ve bilgi İslam dininin olmazsa olmazları arasındadır. Bunu "Oku!" diye başlayan rehberimiz Kuran’ın birçok yerinde görebiliyoruz. Allah’ın bilgiye verdiği önemi en güzel anlatan surelerden biri de Kalem suresidir. Bu sure içerisinde hem Peygamberimize hem de bizlere yol gösteren derin anlamlar barındırıyor. Kalem okunuşu nasıldır? Kalem suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Kalem suresi okunuşu: Kalem suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Kalem Suresi Arapça Okunuşu
 • Kalem Suresi Anlamı
 • Kalem Suresi Faydaları
 • Kalem Suresi Hakkında İlginç Detaylar
 • Kalem Hangi Surede Yer Alır?
 • Kalem Suresi Hangi Cüzde Yer Alır?
 • Kalem Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Kalem Suresi Kaç Ayet?
 • *Kalem Suresi Ne İçin Okunur?**
 • Kalem Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Kalem Suresi Yerine Ne Okunabilir?
 • Kalem Suresi Sınav İçin Kaç Defa Okunur?
 • Kalem Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Kalem Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kalem suresinin içerisinde yer alan konular her Müslüman için oldukça önemlidir. Kalem suresinin ayetleri Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı olarak görülüyor. Surede Allah’a inananlara verilecek ödüllerden bahsedilirken kafirlere verilecek cezalar hakkında da bilgiler veriliyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin "bitip tükenmeyen ödül" ile mükafatlandırıldığı da yine bu surede açıklanmıştır. Okuyan her mümin için bol miktarda hayır getiren Kalem suresinin, dilimizden düşürmememiz gereken Kuran mucizelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Sure hakkında önemli konulara değindiğimiz yazımızda Kalem suresi meali, Türkçe okunuşu ve Kalem suresinin fazileti başta olmak üzere pek çok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kalem Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

 2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

 3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

 4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

 5. Fesetubsıru ve yubsırune.

 6. Bieyyikumulmeftunu.

 7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

 8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

 9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

 10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

 11. Hemmazin meşşain binemiymin.

 12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

 13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

 14. En kane za malin ve beniyne.

 15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

 16. Senesimuhu 'alelhurtumi.

 17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

 18. Ve la yestesnune.

 19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

 20. Feasbehat kessariymi.

 21. Fetenadev musbihıyne.

 22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

 23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

 24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

 25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

 26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

 27. Bel nahnu mahrumune.

 28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

 29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

 30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

 31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

 32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

 33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

 34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

 35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

 36. Ma lekum keyfe tahkumune.

 37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

 38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

 39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

 40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

 41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

 42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

 43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

 44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

 45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

 46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

 47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

 48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

 49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

 50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

 51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

 52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Kalem Suresi Anlamı

Kalem suresi İslam dinine ve Peygamber Efendimize dair pek çok konuda bilgi sahibi olmamızı sağlayan surelerden bir tanesidir. Ayrıca Kalem suresi fazileti oldukça fazla olan, çok faydalı bir suredir. Bu faziletlerden nasiplenebilmek adına duayı anlayarak okuyabilmek oldukça önemlidir.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.

8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.

16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).

19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.

23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.

25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

Kalem Suresi Faydaları

Kuranı Kerim’in her suresi bir mucize, her bir sayfası bir bilgi ışığıdır. O surelerden en önemlileri arasında yer alan Kalem suresi de bize rehberlik eden, anlamıyla bizi huzura sevk eden, faydaları saymakla bitmeyen önemli bir suredir. Şimdi dilerseniz Kalem suresinin faydalarının bazılarına birlikte bir göz atalım:

 • Kalem suresi okumak kişinin ahlakını güzelleştirir ve kişi Allah’ın sevdiği kullar arasına girer.

 • İstediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi ya da bir dileğimizin kabul olabilmesi için Kalem suresini okuyabiliriz.

 • Kalem suresi son iki ayeti, Kalem suresi nazar ayeti olarak bilinir. Surenin 51. ve 52. ayetleri nazardan korunmak için rahatlıkla okunabilir.

 • Her gün Kalem suresi okumak kötülük ve belalardan korunmak için bir kalkan görevi görebilir.

 • İslam alimleri vücutta çıkan yaraların iyileşmesi için Kalem suresinin okunmasını önerirler.

 • Kalem suresi zihin açıklığı sağlayan bir dua olma özelliğini taşıyor. Bu özelliği nedeniyle zihin açıklığı duası, sınav duası ve başarı duası olarak da bilinir. Sınav stresinin azaltılması ve rahat bir sınav geçirilmesi için Kalem suresi okunması tavsiye edilir.

Kalem Suresi Hakkında İlginç Detaylar

Bir rivayete göre Allah'ın yeryüzünde ilk yarattığı eşyanın kalem olduğu belirtilmiştir. Allah kaleme yaz diye emreder. Kalem dile gelip "Ya Rabbi ne yazayım?" der. Allah-u Teala kaleme "Kıyamete kadar olacakları yaz." diye buyurur.

Kalem suresi, Peygamber Efendimize yapılan “mecnun”, “cinli” gibi mesnetsiz yakıştırmalara sert bir cevap olarak gönderilmiştir. Bu söylenenlerin gerçek olmadığı ve O'nun yüce bir ahlaka sahip olduğu da Kalem suresinde belirtilmiştir. Ayrıca surede Peygamber Efendimize, kafirlere boyun eğmemesi ve onlara aldırış etmemesi yönünde pek çok nasihat verilmiştir.

Kalem Hangi Surede Yer Alır?

Kalem suresi Kuranı Kerim sıralamasına göre 68. suredir. Sure aynı zamanda iniş sırasına göre 2. sure olma özelliğini de taşımaktadır.

Kalem Suresi Hangi Cüzde Yer Alır?

Adını birinci ayette geçen “elkalem” ifadesinden alan Kalem suresi, Kuranı Kerim’in 563. ve 565. sayfaları arasında bulunuyor. Kalem suresi aynı zamanda 29. cüzde yer alıyor.

Kalem Suresi Nerede İndirilmiştir?

Peygamber Efendimizi hayata hazırlayan ayetleri içinde barındıran Kalem suresi, Alak suresinin ardından Mekke’de indirilmiştir.

Kalem Suresi Kaç Ayet?

Kalem suresi, her biri birbirinden değerli ve çok faydalı anlamlar barındıran 52 ayet-i kerimeden oluşuyor.

*Kalem Suresi Ne İçin Okunur?**

Kalem suresi öğrencilerin sınavlarını rahat geçirmeleri için okunan bir duadır. Ayrıca nazara karşı korunmak isteyen kişiler tarafından da okunur. Kötülüklerden korunmak ve vücudumuzda çıkan yaraların iyileşmesi için de Kalem suresi okunabilir.

Kalem Suresi Ne Zaman Okunur?

Kalem suresi genelde sınav öncesinde öğrenciler ve aileleri tarafından okunan bir duadır. Yani Kalem suresinin “sınavdan önce okunması gereken dua” olduğunu söyleyebiliriz. Kalem suresi dilek ve isteklerimizin de kabul olmasını sağlayan çok kıymetli bir duadır. Birçok fazilete sahip olan Kalem suresini amaçlarınız doğrultusunda istediğiniz zaman, günün her anında okuyabilirsiniz.

Kalem Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Kuran’da bulunan sureler hemen her derdimize derman olabiliyor. Kalem suresi de Kuranı Kerim’in en faziletli surelerinden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Tıpkı Kalem suresi gibi aynı faydaları sağlayabilecek başka dualar da bulunuyor. Bizler için pek çok faydası bulunan Kalem suresinin yerine okunabilecek duaları şöyle sıralayabiliriz: İstek ve dileklerinizin kabul olması için Dilek duasını okuyabilirsiniz. İsra suresi ve Taha suresi sınavda okunacak dualar arasında yer alır. Nazara karşı ise Nazar duasını okumanız tavsiye edilir.

Kalem Suresi Sınav İçin Kaç Defa Okunur?

Kalem suresi “kaleme okunacak dua” olarak da bilinir. Kalem suresi öğrencinin kalemine 1 veya 3 defa okunur. Bazı İslam alimleri okumanın 7 defa yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Kalem suresi okunarak öğrencinin zihninin açılması ve böylece sınavının daha rahat geçmesi sağlanabilir. Ayrıca ezber yapmakta sorun yaşayanlar için Kalem suresinin ilk 5 ayetinin okunması tavsiye edilir. Sınavlardan önce bu ayetlerin okunması daha başarılı bir sınav geçirilmesini sağlayabilir.

Kalem Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Rehberimiz Kuranı Kerim bizlere yol göstermenin dışında maddi manevi tüm dertlerimize ilaç olabilecek surelerden oluşuyor. Bu sureleri ezberimizden dilediğimiz her an abdestsiz bir şekilde okuyabiliriz. Kalem suresini ezberden okuyacaksanız bunun için abdest alma şartı bulunmuyor. Ancak Kalem suresini Kuran’dan okuyacaksanız abdest almanızı öneririz. Çünkü alimler Kuranı Kerim’e abdestsiz bir şekilde dokunulmaması gerektiğini belirtirler. Abdest aldıktan sonra Kuran’dan okunan Kalem suresinin hem faziletleri artar hem de okuyan kişi daha fazla sevap kazanır.

Kalem Suresi Nasıl Ezberlenir?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Kalem suresini ezberlemek için acele etmemeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor. 52 ayetten oluşan Kalem suresini ezberlemek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

 • Ezberlemeye başlamadan önce Kalem suresinin tamamını anlayabileceğimiz şekilde okumalıyız. Bütünlüğü kavrayabilmek surenin daha rahat ezberlenmesini sağlayacaktır.

 • Kalem suresinin ayetlerini sırayla ezberlemenizi tavsiye ederiz.

 • Ezberlediğiniz ayetleri en az 3 defa tekrar ederek zihninizdeki yerini sağlamlaştırabilirsiniz.

 • Önceden ezberlediğiniz ayetleri tekrar ettikten sonra yeni ayeti ezberlemeye devam edebilirsiniz. Bu şekilde olası unutmaların önüne geçmiş olursunuz.

 • Fırsat bulduğunuz her an öğrendiğiniz Kalem suresi ayetlerini tekrar etmeniz de duayı daha rahat ezberlemenizi sağlar.

 • Kalem suresini yazarak ve dinleyerek de ezberleyebilirsiniz.
  ChefGPT


En Çok Aranan Haberler