EĞİTİM

Pay eş anlamlısı nedir? Pay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede eş anlamlı sözcüklerin kullanım alanı çok geniştir. Birçok kelimenin, o kelimeyle aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeleri bulunmaktadır. Bu kelimeler birbirleri yerine kullanılmakta ve kullanılan cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmamaktadır. Pay sözcüğü de bunlardan biridir. Bu sözcüğün birden fazla eş anlamlısı mevcuttur.

Pay eş anlamlısı nedir? Pay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pay kelimesinin kökeni tam olarak belli değildir. Farsçada "ayak" anlamına gelen "pāy" kelimesinden alıntı olduğu düşünülmektedir. Ancak pay kelimesi Türkçede bu anlamda kullanılmaz. Pay kelimesi Türkçenin eski dönemlerinde "hisse, kısmet anlamlarında kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre pay sözcüğünün dört manası bulunmaktadır. İlk manası herhangi bir şeyin birden fazla şahıs arasında paylaştırılmasından sonra kişilerin her birine düşen bölümdür. İkinci manası eşit bölümdür. Üçüncü manası ekonomi alanında kullanılan bir terimdir, ticari bir işlemde zarar olasılığına karşı ayrılan paradır. Payda kelimesi matematik alanında da kullanılan bir terimdir. Kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı paydır.

Pay sözcüğü ile kullanılan birçok birleşik kelime de mevcuttur. "Pay senedi", "arsa payı", "sus payı", "katkı payı", "kardeş payı" gibi çok sayıda birleşik kelime kullanılmaktadır. Ayrıca pay sözcüğü "pay etmek", "pay çıkarmak" gibi birçok birleşik fiilde kullanılır.

Pay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Pay eş anlamlısı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı farklı şekillerde olabilmektedir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanırken bağlama bakmak gerekir. Eş anlamlı kelimelerin yazılış ve okunuş biçimleri farklı olsa da anlatılmak istenen durum aynıdır. Payın eş anlamlısı olan kelimelerden ilki hissedir. Hisse sözcüğü en sık kullanılan eş anlamlı kelimelerden biridir. Pay kelimesinin eş anlamı olan sözcükler aşağıdaki listede yer almaktadır:

  • Hisse
  • Hak
  • Behre
  • Kayar
  • Üleş

Payın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pay kelimesi cümle içerisinde isim türünde kullanılmaktadır. Ekonomi ve matematik alanında da terim olarak kullanımı yaygındır. Pay sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleleri aşağıdaki listedeki gibidir:

  • Bu paradan size düşen hisselerinizi almayı unutmayınız.
  • Hakkım olanı er ya da geç muhakkak alacağım.
  • Hisseni satın almak istiyorum diyip arkamdan iş çevirmeseydin belki buna razı olurdum.
  • Yolda gördüğü erik ağacından göz hakkı olarak birkaç erik koparmıştı.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler