HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

PTT personel alımı var mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları

PTT personel alımı detayları, iş arayışında olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımı başvuruları online olarak gerçekleştirilebiliyor. PTT personel alımında yazılı sınav yapılıyor. Peki PTT personel alımı var mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları...

PTT personel alımı var mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları

PTT personel alımı detayları araştırılıyor. PTT yazılı sınavında Türkçe paragraf, dil bilgisi ve yazım kuralları, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, genel kültürel ve güncel sosyo ekonomik konular, ölçme becerisi hakkında sorular soruluyor. Peki PTT personel alımı var mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları...

PTT PERSONEL ALIMI VAR MI?

PTT personel alımı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda, sayfamızda yer alacak.

PTT personel alımı sürecinde, gerekli şartları taşıyan kişiler sınav ve mülakata katılım sağlar ve başarılı olursa kadroya alınır. PTT personel alımı başvuruları, PTT'nin internet adresi üzerinden yapılır.

Sınava katılmak için gerekli olan para Ziraat Bankası ya da PTT web sitesi üzerinden ödenir.

PTT personel alımı var mı? 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler