HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

SSM "proje asistanı" alacak

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırmak üzere "proje asistanı alacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere sınavla kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sınavla, "proje asistanı" ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere B grubu 15 kadro karşılıksız sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bağlı bulunduğu proje gruplarında ilgili yazışmaların yapılmasından, rutin raporların ve istenen belgelerin hazırlanmasından, toplantı organizasyonlarının yapılması ve toplantı tutanaklarının tutulmasından ve proje ofisinin diğer idari görevlerinden sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aranan şartlar şöyle:

"En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak. 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan asgari (C) düzeyinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan başka bir puana sahip olmak."

-SINAV MÜLAKAT ŞEKLİNDE YAPILACAK-

Başvuru için adaylardan istenen belgeler ise şöyle:

"Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.ssm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış İş Başvuru Formu. Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında öğrenim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği. KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi. Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. Özgeçmiş. Vesikalık fotoğraf."

Sınava başvurular 11 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 9:00'dan itibaren 26 Haziran 2012 günü saat 17:00'a kadar yapılabilecek. Başvuru için istenen belgelerin Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na teslim edilecek. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak her pozisyon için 5 katına kadar aday sınava çağrılacak. Sınav mülakat şeklinde yapılacak. Sınava katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarihi ile saatleri müsteşarlıkta ve müsteşarlık internet sitesinde 28 Haziran 2012 tarihinde ilan edilecek. Sınavda başarılı olmak için ortalama en az 70 puan almak gerekiyor. Adayların başarı puanı, KPSS puanı ve Sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Başarı puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday işe alınacak. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecek.

ANKA

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler