EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Taşıt eş anlamlısı nedir? Taşıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük konuşma dilimizde kullandığımız kelimeleri çok fazla tekrar etmemiz gereken durumlarda kelimenin eş anlamlısını kullanmamız gerekebilir. Dilimiz eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengindir. Bir kelimeyi çok sık tekrar etmemiz gerektiğinde eş anlamlı kelimeleri kullanarak anlatım bozukluğu oluşmasını önlemiş oluruz. Pek çok kelimede olduğu gibi taşıt kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimelere sahiptir. Peki, taşıt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Taşıt eş anlamlısı nedir? Taşıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih boyunca birbirleri ile iletişim hâlinde bulunurlar. Toplumların bu iletişimi dil yönünden de bir etkileşime yol açar. Farklı kültürlerdeki dil etkileşimi diller arasındaki kelime alıntılanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra dillerin eski dönemlerinde türettikeri kelimeler de korunarak günümüze ulaşmıştır. Dilimiz anlatım ve dil bilgisi açısından oldukça zengin bir dildir. Gerek başka dillerden alıntılanan kelimeler gerekse kendi bünyesinde türetilen kelimelerle oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir.

Taşıt kelimesi kökeni Türkçe olan bir kelimedir. Taşıt sözcüğü Eski Türkçe "taşı-" fiilinden türemiştir. Taşıt kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Türetildiği zamanlarda "taşıt, taşıma aracı" anlamında kullanılan kelime günümüzde de hemen hemen benzer bir anlamda kullanılır. Taşıt kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyledir: "Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta"

Taşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Taşıt sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz bir kelimedir. Taşıt sözcüğü Türkçe "taşı-" fiilinden türemiştir ve uzun zamandır dilimizde varlığını sürdüren bir sözcüktür. Taşı sözcüğü bir yerden başka bir yere aktarmak anlamına gelmekte olup taşıt kelimesi de ulaşımda kullanılan araçların tümü anlamında kullanılmaktadır. Taşıt sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için anlatım bozukluğu oluşmaması adına taşıt kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri tercih ederiz. Taşıtın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Araç
  • Vasıta
  • Nakil aracı
  • Nakil vasıtası

Taşıt sözcüğünü fazla kullanmamız gereken anlatımlarda taşıt eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz ve bu sayede oluşabilecek anlatım bozukluklarını engellemiş oluruz.

Taşıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Taşıt kelimesini kullanmamız gereken cümlelerde alternatif olarak taşıt sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimelerini kullanabiliriz. Kelimenin eş anlamlıları kullanmak anlatmak istediğimiz konuyla ilgili herhangi bir anlam değişikliğine sebep olmaz ve anlatım bozukluğuna yol açmaz. Taşıt sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimelerle oluşturabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Beşiktaş’tan Üsküdar’a giderken kullanmayı en sevdiğim araç vapurdur.
  • Okulu ile evi arası çok uzaktı, okula giderken tam üç vasıta değiştiriyordu.
  • Denizin üstündeki nakil vasıtalarının büyük koruma yöntemleri vardı ve olması gereken de buydu.

Keşfet

En Çok Aranan Haberler