HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

TBMM Başkanlığı'ndan "Şükür" açıklaması

Bir televizyonda spor yorumculuğu yaptığı gerekçesiyle eleştirilen AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ile ilgili TBMM Başkanlığı açıklama yaptı.

TBMM Başkanlığı'ndan "Şükür" açıklaması

ANKARA (ANKA) -Açıklamada, "Sayın Şükür'ün durumunun hukuken üyelikle bağdaşır olduğu konusunda Başkanlığımızın bir tereddüdü bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Şükür'ün işi Komisyona Kaldı" başlığıyla çıkan haberin "asılsız ve gerçekleri saptırıcı nitelikte içerikler taşıdığı" belirtilerek şöyle denildi:

"TBMM'yi, TBMM Başkanı yönetmekte ve komisyonlara işlerin havalesi doğrudan Başkan tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul Milletvekili Sayın Hakan Şükür'ün durumu, İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal'ın başvurusu üzerine Başkanlığımızca Hukuk İşleri Başkanlığı’na incelettirilmiş ve Sayın Şükür'ün milletvekili unvanını kullanmadan yaptığı söz konusu işin üyelikle bağdaşmayan işler kapsamına girmediği Sayın Tanal'a bildirilmiştir.

TBMM İçtüzüğü'nün 137. maddesi, milletvekilliğiyle bağdaşmayan görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin durumunun TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderileceği, komisyon raporunun Genel Kurul’da gizli oylamayla kararlaştırılacağı hükmüne amirdir.

23. Yasama döneminde İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Domaç'ın bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak, yaptığı işin üyelikle bağdaşıp bağdaşmayacağı konusunda Başkanlık görüş istemiyle konuyu Anayasa Komisyonu’na havale etmeyi uygun görmüştür. Komisyon da Sayın Domaç'ın durumunun üyelikle bağdaştığı görüşüne ulaşmış ve söz konusu görüş sayın milletvekiline bildirilmiştir.

Sayın Şükür'ün durumunun hukuken üyelikle bağdaşır olduğu konusunda Başkanlığımızın bir tereddüdü bulunmamaktadır ve bu görüşümüz de zaten Sayın Tanal'a verilen cevap aracılığıyla resmen açıklanmıştır."

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler