HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Akademik kadrolara atamada değişiklik

Devlet ve vakıf üniversitelerindeki bazı akademik kadrolara, öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen ya da açıktan yapılacak atamalar için merkezi sınav uygulanacak.

Akademik kadrolara atamada değişiklik

Merkezi sınavda başarılı olanlar, üniversitelerin açacağı giriş sınavlarına da katılacaklar.

Son 2 yılda Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (LES) katılmış ve 50 puan almış olanlar merkezi sınavda başarılı olmuş sayılacak.

YÖK'ün hazırladığı "Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanları kadroları dışında bir kadrodan naklen yapılacak atamalarda merkezi sınav ve giriş sınavları uygulanacak.

Sınav, yılda iki kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak. Sınava lisans mezunları ile denklik belgesi almış olmak koşuluyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilecekler. Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Merkezi sınavlarda başarı kazanan lisans mezunları, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki koşulları taşımaları ve YÖK mevzuatı açısından engel halleri bulunmaması şartıyla, devlet ve vakıf üniversitelerinin açacakları giriş sınavlarına katılacaklar.

Doktora derecesine sahip olanlar, merkezi sınavdan muaf tutulmak suretiyle giriş sınavlarına müracaat edebilecekler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında merkezi sınav ve giriş sınavına katılma şartı aranmayacak.

Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları istenecek. Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların KPDS'den en az 50 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekecek. Ancak dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adaylar için yabancı dil tespit sınavından en az 80 veya eşdeğer bir sınavdan bu puan karşılığı puan almaları koşulu bulunuyor.

Meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmayacak.

Sınavlarda başarılı olanların ataması yürürlükteki mevzuata göre yapılacak.

LES'e son 2 yılda katılmış ve 50 puan almış olanlar merkezi sınavda başarılı olmuş sayılacak. (AA)

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler