HABER

Baz istasyonları iptal mi ediliyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, baz istasyonları yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu.

ANKARA (ANKA) – Çevre Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, “Sokullu Mahallesi Nimet Sokak sakinlerinin Odaya yaptığı başvuru neticesinde, 7475 Ada, 13 Parsel’de bulunan boş arazide baz istasyonu kurulması için başvuruda bulunan operatör şirkete, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca güvenlik sertifikası verildiğinin öğrenildiği” ifade edildi.

Söz konusu sertifikanın dayanağı olan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’in çevre ve insan sağlığını korumaktan uzak olduğu ileri sürülen açıklamada, söz konusu yönetmeliğin Güvenlik Mesafesi başlıklı 4/1-F, Güvenlik Sertifikası başlıklı 4/1-G, Meskun Mahal 4/1-L, Sürekli Maruz Kalma başlıklı 4/1-Ö, Güvenlik Mesafesi Hesabı başlıklı 6, Montaj Esasları Başlıklı 8/1, Güvenlik sertifikası müracaatı ve ölçüm bildirimi başlıklı 9/2 ve Mevcut güvenlik sertifikaları başlıklı geçici 1. maddesinin Danıştay’a taşınarak iptali istendiği ifade edildi.

Yönetmeliğin amacının, “elektromanyetik alanda istem dışı ve sürekli maruz kalma durumunda; çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri giderebilmek” olduğunu belirtilen açıklamada, “Çevre ve insan sağlığının korunması iletişim hakkından üstün olduğu Yönetmelik metninden de anlaşılmasına rağmen dava konusu Yönetmelik ile baz istasyonlarından kaynaklanan olumsuz çevre ve sağlık etkilerinin giderilmesi için tek önlem olarak güvenlik mesafesi ile ilgili düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Oysa ki tek koruma yöntemi mesafenin tayini olmadığı gibi, bu mesafenin hesabına da genel ve soyut bir şekilde yer verilmesi sebebi ile Yönetmeliğin çevre ve insan sağlığını korumaktan uzak olduğu şüphesizdir” denildi.

Geri Dön