HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

BİLSEM öğretmen olma şartları | BİLSEM'e öğretmen başvuruları nasıl yapılır?

BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu 2021 senesi için yayımlandı. Öğretmen seçme ve atama süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler çerçevesinde yapılması gerekiyor. Peki BİLSEM öğretmen başvuruları nasıl yapılır? İşte BİLSEM öğretmen olma şartları...

BİLSEM öğretmen olma şartları | BİLSEM'e öğretmen başvuruları nasıl yapılır?

2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı. Öğretmen atama ve seçme süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda bulunan hükümler çerçevesinde yapılması gerekiyor. İl alan bazlı kontenjan listesi www.orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Peki BİLSEM öğretmen başvuruları nasıl yapılacak?

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak için başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

1) Başvurunun son gününden itibaren Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 sene öğretmen olarak görevde bulunmuş olmak,

2) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) bulunan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak

3) Öğretmen olarak görev yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan olması

4) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç senelik çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibariyle bir senelik çalışma süresini BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 tamamlamış olmak,

5) Zorunlu çalışma gerektiren yerler haricindeki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş veya zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Başvuru yapacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kendi kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayıp siteye ulaşabileceklerdir.

2) Öğretmenler elektronik başvuru formunu dolduracaklardır.

3) Başvuruda bulunan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (Ek -2) puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli olmuş oldukları okul veya kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

4) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecek olup, belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34'üncü maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna devredilmiştir.

5) Okul veya kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun 2 adet çıktısını alınarak başvuru yapan öğretmene imzalatılacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası ise tüm BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 6 ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile vasıtasıyla gönderilecektir.

6) İl Millî Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait olan tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

7) Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu fark eden ve sonrasında düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi halinde onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içerisinde yapılacaktır.

8) Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS modülünden takip edilebilecektir.

9) 2020 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu kapsamında alan değişikliği işlemi gerçekleşen (alan değiştiren) öğretmenlerden ayrıca bu kılavuz kapsamında başvuruda bulunacak olanların, yeni alan ve eğitim kurumları üzerinden başvuru yapmaları gerekecektir.

10) 2021 senesi yarıyıl tatili mazerete ilişkin yer değiştirme döneminde iller arası yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerden aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuracak olanların, gerekli şartları taşımaları halinde mazerete bağlı olarak atandıkları ilden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Express


En Çok Aranan Haberler