HABER

Gül'den personele sınırlama

ANKARA (İHA) - Başbakan Abdullah Gül, yayınladığı bir genelge ile Başbakan Yardımcılıklarında azami 30, Devlet Bakanlıkarında ise azami 28 adet personelin görevlendirilmesini uygun görüldüğünü belirterek, personel sayısına sınırlama getirdi.

Genelgede, Başbakan Yardımcılıkları ile Devlet Bakanlıklarının çalışmalarını düzenli ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için kamu yönetimi tekniklerine ve görevlerin niteliklerine uygun vasıflı elemanların istihdamını sağlamak amacıyla bir bölümü Başbakanlık Merkez Teşkilatı'ndan bir bölümü Devlet Bakanlıklarının bağlı ve ilgili kuruluşlarında olmak üzere Başbakan Yardımcılıklarında azami 30, Devlet Bakanlıklarında ise azami 28 personelin görevlendirilmesi istendi.
Genelgede, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile bakanlıklara bağlı veya ilgili kuruluşlardan karşılanabilecek personel şöyle sıralandı:

"- Özel Kalem Müdürü
- Başbakan Yardımcılıklarında müşavirlik yapacak personel
- Devlet Bakanlıklarında müşavirlik yapacak personel
- Basın ve Halkla ilişkiler müşavirliği görevini ifa edecek personel
Başbakanlık Merkez Teşkilatı'ndan karşılanması zorunlu olanlar:
- Özel Kalem Müdürüne yardımcı olacak personel
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine yardımcı olacak personel
- Şoför (Makam şoförleri hariç)
- Garson
- Sekreter
- Veri hazırlama kontrol işletmeni veya daktilograf
- Büro şefi
- Yazı işleri memuru
- Hizmetli"

Bu hizmetlerin merkez teşkilatının kadrolu personeli eliyle yürütülmesindeki amacın yapılan iş ve işlemlerin kalıcılığı ile işlem gören veya işlemi devam eden evrakın sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal hafıza oluşturulması olduğu belirtildi.
Başbakanlık Müşavirleri dışında Başbakanlık Merkez Teşkilatı'ndan karşılanması zorunlu olanlar kısmında yer alan diğer personelin Başbakanlıkca resen tayin edileceği, yeterli eleman bulunmaması halinde şoför ve hizmetlilerin bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlardan sağlanacağı belirtildi.Başbakan yardımcılığı ile Devlet Bakanlıklarında görev yapacak personelin görevlendirilmesi veya asli kadrolarına ilişkin taleplerin bizzat Bakan imzası taşımasının zorumlu olduğu ifade edilen genelgede, makam odalarının bakan makamı özel kalem müdürü ve yardımcısı ile sekteterya hariç, Başbakan Yardımcılıklarına 10'ar, Devlet Bakanlıklarına ise 8'er oda tahsis edileceği kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön