HABER

İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İKM sonuçları için geri sayım

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) başvuru sonuçları için herkes Adalet Bakanlığı tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. 12 Mart 2021 tarihinde başvuru sürecinin sona ermesi ile başvuruların değerlendirilmesi başladı. İşte İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı.

İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İKM sonuçları için geri sayım

İnfaz Koruma Memuru alım sonuçları için başvuru yapan herkes Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. İKM başvuruları 23 Şubat 2021 ile 12 Mart 2021 arasında yapıldı. Başvuran adaylar arasında yapılacak değerlendirmenin bitmesi ile Adalet Bakanlığı İKM sonuçlarını açıklayacak.

İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarının, başvuruların sona ermesi ile beraber kısa bir sürede açıklanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı tam 4918 infaz koruma memuru alacak ve bu alım için başvurular 12 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Adalet Bakanlığı'nın İKM alım başvuru sonuçları ise genelde 2-3 hafta içerisinde açıklanıyor. Bu sebeple başvuru sonuçlarının 26 Mart 2021 ile 3 Nisan 2021 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İKM sonuçları için geri sayım

İKM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türk Vatandaşı olmak,

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

  • Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler