İşçi ve memurlar 2 saat çalışmayacak

ANKARA (İHA) - Emek Platformu'nun aldığı karar gereğince yarın tüm Türkiye'de saat 10.00-12.00 arasında işçi ve memurlar Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla iki saat iş bırakma eylemi yapacak.

Hastane, okul, metro, havalimanları, tren istasyonları başta olmak üzere sendikalı işçi ve memurların olduğu tüm sektörlerde çalışanlar iki saat 'çalışmayarak' tasarıya tepkilerini gösterecek.

Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, "Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bizi yalancılıkla suçlayanlar önce 'Bu insanlar neden ayakta' diye düşünmelidir" dedi.
Türk-İş, Hak-İş, Disk, Kesk, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve TÜRMOB'dan oluşan Emek Platformu Başkanlar Kurulu bugün toplandı.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu adına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, yarın tüm Türkiye'de 2 saat süreyle 'çalışmama' haklarını kullanacaklarını belirterek, "Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bizi yalancılıkla suçlayanlar önce 'Bu insanlar neden ayakta' diye düşünmelidir. Biz aileleriyle birlikte 20 milyon insanı temsil ediyoruz. Halkımız haklı olduğumuz için bizim yanımızda. Halkımızın yarınını ilgilendiren bu tasarı mutlaka değiştirilmelidir" diye konuştu.

Kumlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda değişiklik öngören tasarının, çalışanlar, emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile dul ve yetimler için sosyal sigortalar ve sağlık alanında ağır hak kayıplarına neden olacağını öne sürdü.

Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren tasarının, sosyal devlet ilkesine de aykırı olduğunu savunan Kumlu, "Tasarı ile yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyecek, sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini güçleştirecek ve giderek daha da olanaksız kılacaktır. Oluşturulmak istenen sistemle, mevcut sistemdeki hakların korunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddia, tüm çalışanlar için gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, bu tasarının yasalaştığı tarihten itibaren herkes bu yasa kapsamında çalıştığı süre oranında yeni düzenlemelerden etkilenecektir. Ayrıca, tasarı yine iddia edildiği gibi, çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamamakta, aksine var olan farklılıkları derinleştirmektedir" şeklinde konuştu.

Kumlu, Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı ile ortaya çıkacak olumsuzlukları şöyle sıraladı:
"- Bugün, emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş sınırı kademeli olarak kadın ve erkeklerde 65'e; prim gün sayısı 7 binden 9 bin'e yükseltilmektedir.
- Halen fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu hakları bazı sektörlerde ellerinden alınmaktadır.
- Malullük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık hizmet süresi 10 yıla; 900 günlük prim gün sayısı ise 1800 güne yükseltilmektedir.
- Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için yüzde 2'ye indirilmektedir.
- Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncellenmesinde kullanılacak katsayının belirlenmesinde gelişme hızının (refah payının) yüzde 100'ü yerine, yüzde 30'u dikkate alınacaktır.
- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha yüksek oranda sakat kalan çalışanlara bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinin alt sınırı kaldırılmaktadır. 7- Alt sınır aylığı düşürüldüğünden, özellikle mevsimlik, geçici süreli ve yarı zamanlı çalışanlar, daha az aylık almakla karşı karşıya kalabilecektir.
- Çalışan ve ölüm geliri-aylığı alan çocuksuz dul eş aylığı, yüzde 75'den, yüzde 50'ye düşürülmektedir.
- Emekli aylıklarının yükseltilmesinde yalnızca enflasyon oranındaki artış dikkate alınacağından, emekli, dul ve yetimlere refahtan pay verilmemektedir.
- Asgari ücretin üçte biri tutarında, altı ay süreyle verilmesi kabul edilen süt emzirme yardımı, bir defaya mahsus olarak düzenlenmektedir.
- Asgari ücretin üç katı tutarında verilmesi kabul edilen cenaze yardımı bir asgari ücret tutarına indirilmektedir.
- Yetim kız çocukları için ödenmekte olan evlenme yardımı (çeyiz parası) yetim aylığının 24 katı tutarından, 12 katına düşürülmektedir.
- Çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin yararlanacakları sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin miktar ve sürelerinin belirlenme yetkisi kurum yönetimine bırakılarak belirsizlik yaratılmaktadır.
- Diş protezlerine yaş sınırı getirilerek 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almamış kişiler protez bedelinin yüzde 50'sini cepten ödeyecektir.
- Çalışanlar ile emekli dul ve yetimler, özel hastanelerden yararlanmak için sağlık hizmeti bedelinin yüzde 20'sini cepten ödeyecektir.
- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturacağı bir komisyonun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındakilere, üç katına kadar fark ücreti ödenmesi öngörülmektedir.
- Muayene ve tedaviler için şimdilik 2 YTL; protez, ortez ve ilaç bedelleri için yüzde 10 ve yüzde 20 oranında değişen oranlarda katılım payı ödenecektir.
- Çalışması sona eren sigortalılardan, önceki yıl içinde 90 gün prim ödeyenlerin kendileri, 120 gün prim ödeyenlerin ise kendileri ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 6 ay süreyle sağlnitibaren herkes bu yasa kapsamındaık yardımlarından yararlanma hakkı kaldırılmaktadır.
- Genel Sağlık Sigortası primlerini devletin ödeyeceği kişiler için asgari ücretin üçte biri olarak belirlenen yoksulluk sınırı, nasıl elde edildiğine bakılmaksızın hanenin tüm gelirlerini dikkate alacağından, toplumun büyük bir bölümü sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü tutulacaktır".

Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, sosyal güvenlik hakları açısından yarınları tamamıyla güvencesiz bırakan ve amaçlanan norm ve standart birliğini çalışanların aleyhine daha da bozan bu düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Yapılan ortak basın açıklamasının ardından Emek Platformu Başkanlar Kurulu basına kapalı toplantıya devam etti. Toplantıda alınacak kararların yazılı basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Hastane, okul, metro, havalimanları, tren istasyonları başta olmak üzere sendikalı işçi ve memurların olduğu tüm sektörlerde yarın iki saatlik iş bırakma eylemi yapılacak.