İşsizlik oranı yüzde 9.9

İşsizlik oranı yüzde 9.9

ANKARA (ANKA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2007 yılındaki işsizlik oranını yüzde 9.9 olarak belirledi.

TÜİK'in Hane halkı İşgücü Araştırması'nın 2007 yıllık sonuçları açıklandı. Buna göre 2007 yılında Türkiye genelinde işsiz sayısı önceki yıla göre 38 bin kişi artarak 2 milyon 333 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 2006'ya göre değişmeyerek yüzde 9.9 düzeyinde gerçekleşti. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 19.6'ya çıktı.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 11.9, kırsal yerlerde ise 0.4 puanlık artışla yüzde 6.9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 12.6 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde bir önceki yıla göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.4'e çıktı, kadınlarda ise 0.5 puanlık azalışla yüzde 17.4'e geriledi.

2007 yılındaki işsizlerin; yüzde 73'ünü erkek nüfus oluşturdu. Yüzde 56.8'i lise altı eğitimli olan işsizlerin yüzde 30'unun bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığı belirlendi. Anket sonuçlarına göre işsizler sıklıkla (yüzde 31.1) "eş-dost" aracılığıyla iş arıyor. İşsizlerin yüzde 81.9 oranındaki 1 milyon 911 bini daha önce bir işte çalıştığını ifade etti. Bunların da yüzde 47.9'unun "hizmetler", yüzde 23.9'unun "sanayi", yüzde 18.5'inin "inşaat", yüzde 9.7'sinin ise "tarım" sektöründe çalıştığı belirlendi.

-İŞ GÜCÜNE 730 BİN KİŞİ KATILDI, İSTİHDAM ARTIŞI DÜŞÜK

2007 yılında kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 730 bin kişi artarak 49 milyon 215 bin kişiye ulaştı. Geçen yıl istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre 235 bin kişi artarak, 21 milyon 189 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 112 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 347 bin kişi artış gösterdi.

2007 yılında istihdam edilenlerin yüzde 26.4'ünün tarım, yüzde 19.8'inin sanayi, yüzde 5.8'inin inşaat, yüzde 48'inin ise hizmetler sektöründe olduğu belirlendi. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdamdaki payının 0.9 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörü ile inşaat sektörünün paylarının 0.1 puan, hizmetler sektörünün payının ise 0.7 puan arttığı görülmektedir.

-ÇALIŞANLARIN ÇOĞUNLUĞU ERKEK VE LİSE ALTI EĞİTİMLİ

İstihdam edilenlerin; yüzde 73.9'unu erkek nüfus oluşturdu. Çalışanların yüzde 60.8'inin lise altı eğitimli olduğu belirlendi. Yüzde 58.1'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27.8'i kendi hesabına ve işveren olan istihdamdaki nüfusun yüzde 14.1'lük bir bölümü ise "ücretsiz aile işçisi" tanımına giriyor. İstihdamdakilerin yüzde 61.7'si 1-9 kişi arası personeli bulunan küçük işyerlerinde çalışıyor. Çalışanların yüzde 2.6'sının ek bir işi bulunuyor. İstihdamdaki nüfusun yüzde 3.6'sı mevcut işini değiştirmek için veya buna ek olarak bir iş arıyor. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87.5'i sürekli bir işte çalışıyor.

İşgücü durumu (Yıllık; Bin kişi)
2006 2007
Kurumsal olm. sivil nüfus 68.133 68.897
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 48.485 49.215
İşgücü 23.250 23.523
İstihdam 20.954 21.189
İşsiz 2.295 2.333
İşgücüne katılma oranı (%) 48.0 47.8
İstihdam oranı (%) 43.2 43.1
İşsizlik oranı (yüzde) 9.9 9.9
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.6 12.6
Genç nüfusta işsizlik oran(%) 18.7 19.6
Eksik istihdam oranı (%) 3.6 3.2
Genç nüfusta eksik istihdam oranı(%) 4.0 3.2
İşgücüne dahil olmayanlar 25.235 25.692