HABER

Karadeniz'de kirliliği azaltma projesi

SAMSUN (İHA) - Karadeniz Doğayı Koruma Federasyonu (KarDoğa), Karadeniz'de kirliliği azalmak amacıyla 7 ay sürecek yeni bir proje başlattı. "Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Karadeniz'e Ulaşan Besin Maddesi Miktarının Azaltılmasına Yönelik Kamuoyu Bilinçlendirme" adını taşıyan ve Karadeniz Ekosistemini Geri Kazanma Projesi (BSERP) tarafından desteklenen projenin, Samsun'dan Artvin'e uzanan bölgeyi kapsadığı kaydedildi.

Çalışma boyunca Karadeniz'de azot ve fosfor içerikli evsel ve tarımsal atıklardan kaynaklanan kirliliği azaltmak üzere tüketicileri bilinçlendirecek etkinlikler yapılmasının hedeflendiği ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve medya ile etkin işbirliklerinin kurulduğu ifade edildi. Proje kapsamında azot ve fosfor kullanımını azaltmaya yönelik bilgilerin afiş, bülten, broşür ve KarDoğa'nın internet sitesinden tüketicilere ulaştırılacağı öğrenildi. Ayrıca, çiftçilerin organik gübre kullanmasının ve organik tarım yapmasının teşvik edileceği, organik tarım konusunda Buğday Derneği ile işbirliği yapılacağı duyuruldu.

KarDoğa Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesi, Samsun Doğayı Koruma Derneği Başkanı ve BSERP Projesi Sorumlusu Murat Bulut, Türkiye'nin Karadeniz'deki en uzun kıyıya sahip ülke olduğunu belirterek, "Bununla birlikte Karadeniz'in kirliliği giderek artıyor. Bölgede evsel atık sular arıtılmadan derelere veya doğrudan denize veriliyor. Tarımsal faaliyetler sırasında toprağa karışan azot ya da fosfor içerikli gübreler yağmur sularıyla birlikte yeraltı sularına ya da nehirlere karışıyor. Sonunda Karadeniz'e ulaşıyor. Aşırı azot ve fosfor birikimi sonucu denizdeki canlılık yavaş yavaş ölüyor. KarDoğa bu sorunla mücadelede öncelikle ulusal sınırlar içindeki sorumlulukların yerine getirilmesi, ardından uluslararası bir işbirliği kurulması gerektiğine inanıyor. Uluslararası işbirliğinin somut göstergesi olan ve Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkenin Çevre Bakanlıkları tarafından imzalanan 'Karadeniz'in Korunması ve Rehabilitasyonu Stratejik Eylem Planı'nın acilen uygulanmaya başlanması hayati bir önem taşıyor" dedi.

KarDoğa Başkanı Kenan Kuri ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Stratejik Plan'ın uygulanmasında hükümete olduğu kadar bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına ve halka da görev düşüyor. Ancak halkın çevresel konularda yeterli bilince ve duyarlılığa sahip olmaması, sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımda sorunlar yaşaması ve kitle iletişim araçlarının çevre bilincini yaymada yeterince etkili kullanılmaması herkesin dahil olduğu bir koruma yaklaşımını zorlaştırıyor. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu bu konuda bir adım atarak, bu kampanya aracılığıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan halka ve ilgili kuruluşlara Karadeniz'in kirlilik durumu, kirliliğin nedenleri ve kirliliğin azaltılması için hem bireysel hem de kurumsal olarak neler yapılabileceği konusunda gerekli bilgileri yaymayı üstleniyor."

BSERP Projesi'nde Murat Bulut'un yanı sıra Harun Üstün'ün de görev aldığı öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön