HABER

Kronoloji bilimi nedir, neyi inceler? Kronoloji hazırlamanın ne tür faydaları vardır?

Koronoloji bilimi, tarih boyunca yaşanan tüm olayların tarihsel olarak sıralanması anlamına gelir. Tarihe yardımcı bilim dalları arasında yer alır. Kronoloji hazırlamanın en büyük faydası, olayların yaşandığı zamana ait şartların göz önünde bulundurulması, varılan sonuçların gerçeğe uygun olmasını sağlamaktır. Bu aşamada tarih bilimini anlamak ve yorumlamak açısından önemli bir faydası bulunan Kronoloji bilimi nedir? Kronoloji hazırlamanın ne tür faydaları vardır?

Kronoloji bilimi nedir, neyi inceler? Kronoloji hazırlamanın ne tür faydaları vardır?

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri gerçekleşmiş önemli olayları geçmiş nesillerden gelecek kuşaklara aktarma ihtiyacı doğmuştur. Tarihi olaylar aktarılırken nasıl aktarıldığı ve nelere dikkat edildiğiyle ilgilenen birden çok bilim dalı bulunmaktadır. Eski çağlarda oluşturulan mağara resimleri dahil yazının icadından sonra ortaya çıkan eserler ve sanat eserleri dönem içerisinde kazanılan tecrübeler, buluşlar, tarihi savaşlar ve genel sosyolojik biyolojik toplumsal değişimler gelecek nesillere bilgi aktarmıştır. Bu şekilde aktarılan bilgiler insanlık tarihinin gelişimine ışık tutmuştur.

Tarihi olaylar ve gelişim şekillerinin kronolojik sırayla anlatılması meydana gelen olayların anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Tarihsel olaylar ve durumlar birçok kaynakta kronolojik olarak sıralanır.

KRONOLOJİ NEDİR?

Kronoloji kelimesinin kökü araştırıldığında Türkçeye Fransızcadan geçtiği görülmektedir. Kronoloji kelimesinin anlamına bakıldığında ise zaman dizini anlamına gelmektedir. Yazıda geçen kronoloji kelimesinin kelime anlam kaynağı ise Türk Dil Kurumu’dur. Kronoloji nedir? sorusu incelendiğinde ise tarihteki yaşanmış önemli olayların özet olarak sırasıyla yazılmasına kronoloji denir cevabı verilebilir. Kronolojik sıralamalar insanlık tarihi için önem arz etmektedir. Tarihsel olayların meydana gelmesinin sıralamasıyla ilgilenen bilim dalı kronoloji bilimidir.

KRONOLOJİ BİLİMİ NEDİR?

Kronoloji bilimi ise “Olayların tarihsel olarak oluşma zamanını belirterek sırasıyla yazılmasıyla ilgilenen” bilim dalıdır. Kronoloji bilimi genel olarak tarihlerle ve tarihi olaylar ile ilgilidir. Ancak kronoloji bilimi öncelikli olarak olayların tarihleriyle ilgili olsa dahi, kronoloji ve kronolojik sıralamalar jeoloji, arkeoloji ve astronomi gibi bilim dalları için de önemli rol oynamaktadır. Özellikle geçmiş tarihle ilgili olarak jeoloji bilimi ve arkeoloji bilimi kronolojik sıralamalardan ve kronoloji biliminden önemli ölçüde faydalanmaktadır.

KRONOLOJİ NASIL YAPILIR?

Kronolojinin nasıl yapıldığını incelediğimizde, meydana gelen önemli belirli başlı olaylar kronolojik sırayla şerit halinde hazırlanır. Örnek göstermek gerekirse şu iki bilgi kronolojik olarak sıralanmak istediğinde “Atatürk 1881 yılında doğmuştur” ve “Atatürk 10 Kasım 1938 yılında vefat etmiştir.” Tarihsel olarak 1881 yılı 1938 yılından için kronolojik sırada olarak daha önce olduğu için Atatürk’ün doğumu ölümünden kronolojik olarak öndedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön