Kültür, sanat, kültürel miras ve yenilikçi endüstrilere 3 milyon euro destek

Kültür, sanat, kültürel miras ve yenilikçi endüstrileri destekleyen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” başvuruları başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür, sanat, kültürel miras ve yenilikçi endüstriler alanında faaliyet gösteren STK’ları desteklemek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2’nci döneminde yürütülen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” hibe programı teklif çağrısı yayımlandı.

Kültür, sanat, kültürel miras ve yenilikçi endüstrileri destekleyen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” başvuruları başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür, sanat, kültürel miras ve yenilikçi endüstriler alanında faaliyet gösteren STK’ları desteklemek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2’nci döneminde yürütülen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” hibe programı teklif çağrısı yayımlandı. Bütçesi toplam 3 milyon euro olan hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki kültürel değerlerin tanıtılması hedefleniyor. Kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunu teşvik edecek olan program, bu kapsamda sınır ötesi işbirliğine katkı sunacak. Hibe programı ile Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşları arasında yenilikçi sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültürel, sanatsal ağlar da desteklenecek.
Türkiye’den dernekler, vakıflar veya onların federasyonları ile konfederasyonları ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerle AB üyesi ülkelerden yine kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin, en fazla 150 bin euro hibe desteği sağlanacak. Program kapsamında üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabilecek. Proje başvurularının ise 28 Ocak günü saat 17.00’ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor. Hibe başvurularına ilişkin detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesi ile https://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65686 adresinden de ulaşılabilecek.