HABER

Mahkemeden uyarı gibi karar

Genelkurmay'ın 'arama durdurulsun' talebini reddeden mahkeme, 'Devlet sırrı'nın arkasına gizlenmek şüphe büyütür dedi.

Mahkemeden uyarı gibi karar

Genelkurmay’ın ‘arama durdurulsun’ talebini reddeden mahkeme, “İsnat edilen suçun vehameti nedeniyle aramaya engel yok. Devlet sırrının arkasına saklanmak iddiaları güçlendirir” dedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddialarının ardından “Özel Harp’teki arama yasal” diyen Genelkurmay, Ali Suat Ertosun’un ‘yasal değil’ çıkışının ardından mahkemeye “Arama durdurulsun, tutulan notlar da yakılsın” başvurusu yaptı. Bu talebini reddeden mahkeme, “İddialar vahim, arama devam etsin. Arama kısa sürede bitsin” dedi. Mahkeme, ‘devlet sırrı’ kavramının arkasına saklanmanın ‘deliller yok mu ediliyor’ şüphesi doğuracağını vurguladı.

GENELKURMAY’IN İSTEĞİNE RET

Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı’nda arama yapılmasıyla ilgili önce”arama yasal çerçevede” açıklaması yapan Genelkurmay, HSYK üyesi Ali Suat Ertosun’un “gördüğü lüzum üzerine” yaptığı yazılı açıklamadaki “Arama yasal değil” iddiasının ardından aramanın durdurulması için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müracat etti. Genelkurmay’ın başvurusunu inceleyen mahkeme, ‘arama durdurulsun’ talebini reddederek aramaların devam etmesine karar verdi.

ARAMA KISA SÜREDE BİTİRİLSİN

Arama kararının yasalara uygun olduğunu vurgulayan 11. Ağır Ceza, Genelkurmay’ın talebini oy birliğiyle reddederken ‘’arama konusu işlemlerin soruşturma konusu fiille sınırlandırılmasına ve soruşturmanın niteliği, arama yapılan yerin özelliği gibi nedenler gözetilerek, aramanın en kısa sürede tamamlanmasına” karar verdi. Mahkeme ayrıca, arama tamamlandığında ‘’tutulacak tutanağın sadece suça konu delillerle ilgili bilgi ve belgelerle sınırlı olmasını’’ da kararlaştırdı.

‘DELİL YOK EDİLDİĞİNİ AKLA GETİREBİLİR’

Kararda “isnat edilen suçların niteliği, olayın vahameti ve delillerin karartılması ihtimali nazara alındığında, bu yerin, devlet sırlarının saklandığı yer bile olsa, arama yapılmasına yasal bir engel bulunmadığı’’ ifade edilerek, ‘’Aksine düşünce, devlet sırrı kavramının arkasına saklanılarak, suç delillerinin gizlenmesi ve yok edilmesine zemin hazırlandığını akla getirebilir’’ denildi.

ARANAN KURUM ZAN ALTINDA KALIR

11. Ağır Ceza ‘’Devlet sırlarının bulunduğu yerlere, hiçbir gerekçeyle ve hiçbir şekilde girilip araştırma yapılamaması devlet sırrı niteliğinde olmayan ve suç teşkil eden fiillerin bu gibi mahallerde gizlenmesi ve faillerinin de soruşturma ve kovuşturmadan kurtulması sonucunu doğurur ki bu da hukuk devleti ilkesine olan güveni sarsacağı gibi söz konusu kurumun da zan altında kalmasına sebebiyet verebilir’’ ifadesine yer verdi.

Arama nerelerde yapılıyor?

Kararda, arama kararının nereleri kapsadığı da ayrıntılarıyla anlatıldı. Kararda, Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin talebi üzerine, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğince, Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında Bölge Başkanı odası, subay ve astsubay odaları, muhabere ve brifing odası, çalışma odaları, arşivler, nöbetçi subay odaları, özel işlem odaları, idari işler ve tüm binada gerektiğinde şifreli ve çelik kapılı tüm odaların da açılarak gece ve gündüz, bir defaya mahsus olmak üzere arama yapılmasına karar verildiği belirtildi.

‘O telefon’a doğrulama

11. Ağır Ceza kararında, arama kararı verilmesine Albay E.Y.B. Arınç’ın evinin önünde gözaltına alındığında şoförlüğünü yapan erin, telefonda babasına ‘belge yakıyoruz’ dediği iddialarını da dolaylı olarak doğruladı. Kararda aramanın “ alınan ihbar ve iletişimin dinlenmesi sonucu bazı belgelerin imha edildiği yönünde duyumlara ulaşılması üzerine diğer yerlerin yanında devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgelerin bulunduğu odada da” yapıldığı vurgulandı.

Geri Dön