HABER

Miraç Kandilinin anlamı | Miraç kandilinde ne oldu?

Miraç Kandili, İslam alemi için kutsal sayılan 4 geceden biri. Receb ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Üç aylar içindeki ikinci kandil olan Miraç, tüm İslam halkı tarafından heyecanla bekleniyor.

Miraç Kandilinin anlamı | Miraç kandilinde ne oldu?

4 kandilin üç tanesi, mübarek üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarında yer alır. Bu üç ay içerisindeki ikinci kandil olan Miraç Kandili, Regaip Kandilinden sonra gelir ve Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Miraç gecesini bu kadar önemli kılan hadise, Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinden 17 ay önce yaşanmıştır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesi olan Miraç kandili bu sene 10 Mart 2021 Çarşamba gecesine denk gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI NEDİR?

Miraç hadisesi, Hz. Muhammed'in göğe, Allah'ın yanına yükselmesi vakasıdır. Miraç kelimesinin Arapça anlamı da "yükseğe çıkmak" olmaktadır.

Miraç hadisesi, Hz. Muhammed ve Mekke'li müslümanların Medine'ye hicretinden on yedi ay önce, Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur.

Miraç hadisesinin iki aşaması bulunur. İlk aşamada Hz. Muhammed, Mescidül - Haram'dan Kudüs'e yani Beytü'l - Makdis'e götürülür. Kur'an - ı Kerim'de de anılan bu kısım, gece yürüyüşü anlamına gelen "İsra" ismini alır ve İsra suresinin ilk ayeti olur.

Miraç hadisesin ikinci kısmında ise Hz. Muhammed, Beytü'l - Makdis'ten göğe, Allah'a yükselir. Miraç olarak anılan asıl hadise budur ancak bu yükselme hadisesi Kur'an - ı Kerimde yer almaz. Yine de birçok hadiste detaylı bir şekilde anlatılır.

Hz. Muhammed'in yolculuğunda "Burak" adındaki binekle seyahat ettiği söylenmektedir. Cebrail ile birlikte Mekke'den Kudüs'e sonra da 7 kat semaya çıkan Hz. Muhammed, döndüğünde İslam alemine 5 vakit farz namazı müjdeler.

Hz. Muhammed, göğe yükseliği sırasında her katta farklı bir Peygamber ile görüşmüştür, bu görüşmelerde Hz. Muhammed'e Cebrail eşlik etmiştir. Son kata gelindiğinde ise Cebrail buradan sonra sınırı geçemeyeceğini söyler ve Hz. Muhammed Refref vasıtasıyla Allah'la görüşür.

Geri Dön