EĞİTİM

Mühim eş anlamlısı nedir? Mühim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkiye coğrafi konumu sayesinde birçok farklı uygarlığın uğrama noktası olmuştur. Özellikle Klasik Türk Edebiyatı Dönemi ve İslamiyet’in kabulü, Türk kültürü üzerinde büyük etkilere sahiptir. Bu süreçlerde dilimize Arapça ve Farsça kökenli birçok kelime geçmiştir. Aynı zamanda bu kelimelerin karşılığı olan eş anlamlı sözcükler de dilimizde mevcuttur. Türkçede eş anlamlısı kelimesi olan Arapçadan alıntı sözcüklerden biri de mühimdir. Peki, mühim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mühim eş anlamlısı nedir? Mühim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mühim kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ilgilendirme, önem taşıma" anlamına gelen "ihmam" kelimesinden alıntıdır. "hmm" kökünden türeyerek "ehemmiyetli, önemli" anlamına gelen "muhimm" kelimesi ortaya çıkmıştır. Türkçe kelimelerde kökte ünsüz çifte bulunmadığı için Türkçeye "mühim" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre mühim kelimesinin anlamı "önemli"dir. Mühim kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Seninle mühim bir konuda konuşmam gerekiyor.
  • Derslerine çalışmak kadar kendine zaman ayırmak da çok mühimdir.
  • Burada mühim olan senin nasıl hissettiğin, her zaman insanları mutlu edemezsin.
  • Evet bu işleri tamamlaman mühim ancak kendine de biraz vakit ayırmalısın.

Mühim eş anlamlısı nedir?

Türkçe, cümleleri ifade etme konusunda pek çok seçeneğe sahiptir. Dilimize yerleşmiş olsalar da bazı yabancı kökenli sözcükler sıklıkla farklı şekillerde ifade edilebilir. Türkçenin zengin olduğu yönlerden biri olan eş anlamlı sözcükler yani yazılışları farklı olsa da benzer ya da aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler daha etkili cümleler kurmamızda rol alırken aynı zamanda cümlelerimizi de çeşitlendirir. Türkçede, yabancı kökenli kelimelerin yerlerine eş anlamlı kelimelerin kullanılmasına olanak sağlar.

Mühim kelimesi daha çok eski zamanlarda popüler olsa da günümüzde de güncelliğini koruyan kelimelerden biridir. Genellikle bir şeyin önemini, ehemmiyetini anlatmak isterken kullanılır. Mühimin eş anlamlısı olan kelime, cümle içerisinde gerek sözlü gerek metinlerde mühimin yerine kullanılabilir. Mühim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Önemli

Mühimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mühim kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler:

  • Yapmam gereken en önemli şey bir şekilde aklımdan çıkmış.
  • Bu konu ülkemizin geleceği için çok önemli.
  • Hayatta paradan daha önemli şeyler de vardır.
  • Bu kadar önemli bir konuda sessiz kalmasını hazmedemedim.
  • Senin için bu kadar önemli olacağını tahmin edemedim. 


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler