"Sadist misin, mazoşist misin?" hakaret değil

ANKARA (ANKA) - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir televizyon kanalında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Peki kardeşim sadist misin, mazoşist misin?" sorusunu yönelten gazeteci Tuncay Özkan aleyhine açılan davayı karara bağladı. Genel Kurul, davayı kısmen kabul eden mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

Başbakan Erdoğan, gazeteci Özkan'ın 24 Aralık 2005 tarihinde bir televizyon kanalında kullandığı "Başbakan diyor ki, gümrük birliği bize çok zararlı oldu. 123 milyar dolar zarardayız diyor. Peki kardeşim sadist misin, mazoşist misin? İnsana sorarlar niye o tarafa doğru koşuyorsun hala" sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Davayı görüşen Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başbakan Erdoğan'ı ‘sadistlik' ve ‘mazoşistlik' ile suçlamanın kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, Kerimcan Kamal hakkındaki davanın ise husumet yönünden reddine karar verdi.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararın bozulmasına hükmetti. Daire, verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi:
"Konuşmanın bütünü nazara alındığında kullanılan sözlerin sözlük anlamıyla değil halk arasında kullanılan ‘kendisine zarar veren' anlamında kullanıldığı; konuşmanın bütünü gözetildiğinde, bu kelimelerin sözlükteki anlamları ile kullanıldığını gösteren hiçbir bulgu mevcut olmayıp sözlükteki anlamları kastedilerek değil, gerçeği gördüğü halde aynı yolda gitmekte ısrar etmesi kastedilerek ‘kendisine zarar veren', ‘başkasına zarar veren' anlamında kullanıldığının kabulü ile davanın tümden reddi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verildi."

Yerel mahkeme, Yargıtay'ın verdiği bozma kararına direnince dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Genel Kurul, mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.