HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Sultan Alparslan kimdir? Sultan Alparslan'ın hayatı

Sultan Alparslan, Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük bir öneme sahip, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Malazgirt kahramanı büyük Türk Hakanıdır. Yazımızda Sultan Alparslan’ın kim olduğundan verdiği mücadeleye kadar her bilgiye ulaşabileceksiniz.

Sultan Alparslan kimdir? Sultan Alparslan'ın hayatı

Sizler için yazımızda geçmiş yüzyıllarda sergilediği kahramanlık ve verdiği çaba ile gönülleri kazanan, büyük Türk Hakanı olan Sultan Alparslan’ın hayatını derledik. Doğumundan hükümdar oluşuna kadar her türlü bilgiye yer verdik. Yazımızı okuyarak Sultan Alparslan kimdir sorusunun yanıtlarını bulabileceksiniz.

Büyük Hakan’ın Doğumu

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten komutan Sultan Alparslan bu anlamda Türkiye tarihinin ortaya çıkmasını sağlayan büyük bir Türk önderidir. Sultan Alparslan 1029’da dönemin önemli siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olan Harezm'de doğar. Babası Horasanların Melik Beyi Çağrı Bey’dir. Esas adı Muhammed olan Sultan gözü karalığı, şecaati ve güçlü karakterinin Ona verdiği Alp Arslan lakabı ile tanınır. Sultan Alparslan babası Çağrı Bey’’in batıya yaptığı akınlar ve Rumlarla yaptığı savaşlarda Anadolu’nun ve özellikle doğu Anadolu bölgesindeki düzlüklerin Türk boylarına uygun bir yaşam alanı sağlayabileceğini keşfeder. Bu sebeple yüzünü batıya çeviren Sultan Alparslan Malazgirt savaşıyla Anadolu kapılarını tamamen açar.

Sultan Alparslan’ın Hayatı

Sultan Alparslan kimdir sorusunun cevabı O’nun uzun mücadeleli geçen ömründe saklıdır. Genç yaşında önemli savaşlarda yer alan Sultan, bu savaşlarda büyük tecrübe kazanır. Ayrıca kararlılığı savaşlarda göstermiş olduğu üstün başarılar ve cesaretli haliyle askerinin gözünde bir kahraman haline gelir. Özellikle genç yaşında komuta ettiği Karahanlılar ve Gaznelilere karşı olan mücadelesi ve zaferleri milletin nezdinde büyük bir saygı kazanmasına vesile olur. Babasının ölümü üzerine Melik sıfatıyla Horasan şehrinin Meliki olarak anılır.

Hükümdarlık Mücadelesi
1073 yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey vefat eder. Her ne kadar Selçuklu Sultanı üvey oğlu Süleyman’ın tahta çıkmasını vasiyet etse de hanedan üyeleri bu vasiyete uymaz. Kutalmış, Alparslan’ın ağabeyi Kavurd amcası İnanç Yabgu taht üzerinde hak iddia ederek mücadeleye girişir. Sultan Alparslan ilk başta amcasının üzerine yürüyerek O’nu yenilgiye uğratır. Rey’e ulaşarak Kutalmış’ı da dize getiren Sultan adına hutbe okutup sikke bastırır. Hükümdarlığı bu olayın ardından 1064 yılında Abbasi Halifesi tarafından ilan edilir.

Ani’nin Fethi
Sultan Alparslan hareketli yapısı ve güçlü karakteriyle hükümdarlığını at sırtında sürdürmeye kararlıdır. Bu sebeple öncelikli olarak Rumlara yardım edebileceğini düşündüğü Gürcüler üzerine seferler düzenler. Bu seferin hemen ardından özellikle Bizanslılar için çok önemli bir yeri olan kadim Ani şehrini 1064 yılı başlarında ele geçirir. Özellikle ticaret yerleri üzerinde bulunan ve Ortodoks Hıristiyanları için son derece önemli bir şehir olan Ani’nin Alparslan tarafından ele geçirilmesi büyük bir olay olur.

Sultan Doğu’yu Güvenceye Alır
Alparslan özellikle Anadolu’nun fethi konusunda kararlıdır. Asya’da geniş düzlükler içinde hareketli Türk boylarının yeni topraklar bulma konusundaki tavrı Onu cesaretlendirir. Özellikle devletin tüm bölgelerinde uzun süren çatışmaların, dokuzuncu yüzyılda ve öncesindeki siyasi hadiseler ve istilaların yol açtığı kargaşa sürekli bir göç ve harekete sebep olur. Bu göçler Türk yurdunda kargaşalara milli birlik içinde çatlaklara ve çatışmalara yol açar. Göçebe kabilelerin birbirini kırması yerine birlik olup Bizans topraklarını fethi bir zorunluluk haline gelir. Buna karşın Sultan, bu büyük seferin öncesinde güvenliği sağlamayı planlar. Bu sebeple Harezm’e hareket ederek bazı asi boyları kontrole alma yoluna gider. Otoritesi sayesinde çok kan dökmeden kısa süre içinde geniş bir coğrafyadaki boyları boyunduruk altına alır.

Bizansın Çabaları
Bizans, Sultan Alparslan’ı büyük bir tehdit olarak görür. Romen Diyojen Bizans İmparatoriçesi ile evlenerek tahta çıkar. Kendisi de akıllı, güçlü bir asker ve komutan olan Diyojen lejyonlar ve paralı askerlerden oluşturduğu büyük ordusuyla Anadolu’ya hareket edip Menbiç kalesini alır. Diyojen özellikle Şii Fatımiler ile mücadele eden Alparslan’ın bu durumundan da istifade etmek ister. Ordusuyla kazandığı başarılar O’nu iyice cesaretlenirir. Bu sebeple Alparslan’ın üzerine yürüyerek O’nu ve Türk kuvvetlerini Anadolu’dan tamamen söküp atmak için büyük bir sefere kalkışır.

Malazgirt Zaferi
26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt ovasında Diyojen kuvvetleri Alparslan’ın erleri ile karşı karşıya gelir. Bizans birlikleri Selçuklu kuvvetlerinin dört katına yakındır. Sultan Alparslan beyazlar içinde kefenini giyerek savaş meydanına çıktığında tarihte bir kırılma anı yaşanır. Sultan düşmanına nazaran az sayıda kuvvetine karşın Türk savaş taktiklerinin uygulanması ile Rumları büyük bir bozguna uğratır. Bu bozgunda özellikle Bizans’ın paralı kuvvetler olarak orduya dahil etiği Uz ve Peçenek gibi Türkmen askerlerin Alparslan’ın safına geçmesi de etkili olur. Kısa bir sürede kazanılan bu büyük zafer Türk ve dünya tarihi açısından büyük bir zaferdir.

Sultan Alparslan’ın Ölümü

Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra İsfahan’a döner. Batıda Bizans’ın beli kırılırken buna karşın doğudaki karışıklık devam eder. Özellikle Karahanlılar ve Nasr Han, Sultana büyük problemler çıkarır. Aynı zamanda Sultanın damadı olan Nasr Han‘ın üzerine sefer düzenlenmesi zaruri hale gelir. Sultan Alparslan ölümü trajiktir. Sultan topladığı birliklerle hızlı bir şekilde Karahanlıların üzerine yürürken ele geçirdikleri Berzem Kalesi komutanı Sultan Alparslan nasıl öldü sorusu farklı kaynaklarda aşağı yukarı aynı şekilde anlatılır. Yusuf El Harezmi af dileme bahanesiyle Sultana haince yaklaşarak O’nu yaralar. Yusuf El Harezmi orada etkisiz hale getirirken Sultan almış olduğu ağır yaralar sonucunda dört gün sonra şehit olur. Büyük Türk Hükümdarı ve İslam kahramanı Sultan Alparslan mezarı Merv kentindedir.

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler