TÜMSİAD: Tasarının reform niteliğinde olması gerekiyor

İSTANBUL (İHA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Mehmet Yıldırım, hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığı Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı ve tasarıyla ilgili kamuoyunda yapılan tartışmaları çok yakından izlediklerini belirtti.

TÜMSİAD'dan yapılan açıklamaya göre tasarının sağlık, güvenlik, prim ödemeleri, emeklilik gibi bölümlerinin sendikalar tarafından kıyasıya eleştirildiğini ve tartışmalara neden olan birçok maddenin bulunduğunu belirten Yıldırım, "Sosyal Güvenlik Tasarısı'nın başarıya ulaşmasının anahtarı, kayıt dışının kayıt içine çekilmesidir. İstihdam maliyetleri böylesine yüksekken, ülkenin lokomotifi KOBİ'lerin üzerindeki yükler böylesine ağırken ve sistem işverenleri ve çalışanları kayıt dışına iterken getirilecek
her reform başarısız olmaya mahkumdur. Bu kadar ağır vergi yükünün olduğu bir sistemde, getirilecek yeni yasalar hiçbir şeyi çözemez. Bugün, bir emekliye 4 çalışanın bakması gerekirken, mevcut sistemde bir emekliyi 1.6 çalışan yüklenmektedir. Kayıt dışı kayıt içine zorlamayla alınmaz. Merkezi hükümetin bu noktada radikal tedbirler alıp, uygulanabilir ve kabul edilebilir bir oranla piyasayı, işverenleri rahatlatması gerekmektedir" diye konuştu.

"Merkezi hükümetin geçtiğimiz yıllarda aldığı sağlık sisteminin tek çatı altında toplanması projeksiyonun da, bu tasarıyla yara almaması en büyük dilediğimizdir. Bugün fark ücretleri ödeyerek özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alanlar, eğer fark ücretleri artırılır ve sağlık merkezleri sistemden çıkmaya kalkışırsa, tek çatının hiçbir anlamı kalmayacaktır" diyen Yıldırım, Sosyal Güvenlik Tasarısı'nda özellikle işverenler için yeni açılımlar beklediklerini kaydetti. Yıldırım şöyle devam etti:

"Bugün KOBİ niteliğindeki işyerlerinin en büyük sıkıntısı istihdam üzerindeki maliyetlerdir. KOBİ'ler, istihdam üzerindeki maliyetlerin düşürülmesini ve kendilerini işçi istihdamlarında kayıt dışına iten bu sistemde radikal düzenlemeler yapılmasını beklemektedir. Sistemde 3 kişi çalıştıran bir işyeriyle, 100 kişi çalıştıran bir işyeri arasında uygulamada ve denetimlerde hiçbir fark yoktur. Oysa SSK primlerini düşürme konusunda hükümet farklı bir yöntem izleyerek, üretici nitelikteki firmaların istihdam maliyetlerine dolaylı olarak katkıda bulunabilir. Mesela, 30 işçi çalıştıran, 60 işçi çalıştıran, 90 işçi çalıştıran bir firmanın SSK maliyetlerine kademeli olarak belli bir yüzdelik indirim sağlanabilir. Böylece, istihdam maliyetleri, fazla işçi çalıştıran işyerlerinde üretime yansıyacak bir seviyeye çekilebilir. Böylece memleketin en büyük derdi olan işsizlik problemi de, firmaların bu kolaylıktan yararlanmak istemesi dolayısıyla rahatça çözülebilir."

Yıldırım, kayıt dışının ülkenin en önemli sorunu olduğunu belirterek, "Merkezi hükümetin bu noktada piyasanın algılarını da dikkate alarak çözümler üretmesi gerekmektedir. Maalesef, piyasalar yüksek vergi oranlarını danışıklı çözümlerle aşmaya gidiyor. Mesela, bugün kira kontratlarındaki vergi oranı yüzde 25 gibi bir rakamdır. Bu sebeple, kiracı ve mal sahibi, rakamları bilerek düşük tutarak, kayıt dışına yönelebiliyor. Oysa bu vergi oranı, kabul edilebilir bir seviyede olsa, hiç kimse vergisini kaçırmaya tenezzül bile etmeyecek, şu anda trilyonlarca liralık kaçak, bir anda sistemin içine girecektir" şeklinde konuştu.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ekonomisinin gelişimi KOBİ'lerin rekabet şartlarının iyileştirilmesi ve dünya pazarlarına açılım vizyonlarıyla mümkündür. KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak, işlerini kolaylaştıracak işler yaparsak, Sosyal Güvenlik Sistemimizin de dişlilerinin daha iyi çalışmasını sağlayacak para, nakit ve kredi akışını daha iyi sağlarız. En son olarak, son yıllarda uluslararası rekabet şartlarını yerine getirmeye çalışan işadamlarımızın önemli bir sıkıntısına da işaret etmek istiyorum. Üretici firmalarımızın, sanayicilerimizin uluslararası gezilerde işlerini kolaylaştıracak bir pasaport düzenlemesi şarttır. İşadamı, ülkesini global dünyada temsil eden, ülkesini kalkındırmak için mücadele eden insandır. Onları el memleketlerinde verdiğimiz daha itibarlı pasaportlarla temsil edelim."