HABER

Türkiye Noterler Birliği 48. Olağan Kongresi

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner: - "Mevcut kanunun, kamunun ve kamu hizmeti ifa eden noterlerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi karşısında, etki analizi yapılarak, toplumsal ihtiyaçlara uygun bir noterlik yasasının çıkarılması önem arz etmektedir" - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin: - "Vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi ve dava öncesi delil tespiti talepleri gibi çekişmesiz yargı işlerine talip olduğumuzu belirtmek isterim"

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Mevcut kanunun, kamunun ve kamu hizmeti ifa eden noterlerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi karşısında, etki analizi yapılarak, toplumsal ihtiyaçlara uygun bir noterlik yasasının çıkarılması önem arz etmektedir." dedi.

Türkiye Noterler Birliğinin 48. Olağan Kongresi, Birliğin Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış toplantısında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ilan ettiği üzere, noterlerin görev alanlarının değiştirileceğini hatırlatarak, kamuya en etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri adına çalışmalar yapılacağını belirtti.

Öner, ekonomik ve sosyal anlamda dünyada ve ülkedeki değişimin ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, 50 yıl önce çıkan Noterler Kanunu'nda da değişim ihtiyacı doğurduğunun altını çizdi.

"Mevcut kanunun, kamunun ve kamu hizmeti ifa eden noterlerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi karşısında, etki analizi yapılarak, toplumsal ihtiyaçlara uygun bir noterlik yasasının çıkarılması önem arz etmektedir." diyen Öner, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, noterliklerin sorunlarını tespit ve tahlil edecek, çözüm önerileri sunacak iki ayrı komisyon oluşturulduğunu belirtti.

Komisyonların çalışma çıktılarının 14 Temmuz'da Bakan Gül'e arz edileceğini bildiren Öner, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında, yeni Noterlik Yasa Tasarısı'nın kanunlaştırılması faaliyetlerinin kısa sürede sonuçlandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Öner, "Tüm bu çalışmaların temel hedefi, vatandaşların ve noterlerin yaşadıkları sorunların tespit edilmesi, yapılacak düzenlemelerle her iki tarafı da memnun edecek sonuçlara ulaşabilmektir. Bu projeye Noterler Birliği de paydaş kurum olarak dahil edilmekle noterlik müessesi olarak önemli bir kazanım gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Kamu güven anketlerinde ilk sıralarda yer alan Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi'nin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Öner, Birliğin her türlü talep ve önerilerine açık olduklarını, Bakanlık ile Birlik arasında iş birliğinin artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

- Noterler Birliği yargının yükünü hafifletmek istiyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de Birliğin, dünyadaki ve ülkedeki değişimlerin bilincinde olarak, noterler için gerekli iletişim teknolojilerini takip ettiğini ve yenilikleri uyguladığını belirtti.

Cin, mahkemelere hem fiziki hem de psikolojik açıdan ulaşmakta zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlayacağı düşüncesi ile çekişmesiz yargıda noterlerin görevlendirilmesinin kamu yararına uygun olacağını kaydetti.

"Taşınmazlara yönelik iş ve işlemler ile küçük alacakların takip ve tahsili, tevdi mahalli tayini, iddet müddettinin kaldırılması, vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi ve dava öncesi delil tespiti talepleri gibi çekişmesiz yargı işlerine talip olduğumuzu belirtmek isterim." ifadesini kullanan Cin, mahkemelerin üzerinde fazla olan iş yükünün her geçen gün arttığını, Birliğin yargının yükünü hafifletmek istediğini vurguladı.

Miras ve aile hukuku da dahil olmak üzere yargılamayı gerektirmeyen çekişmesiz tüm hizmetlerin noterler tarafından verilmesi gerektiğini söyleyen Cin, noterlerin, arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözümündeki işlevlerinin, Noterlik Kanunu'nda yapılacak tadille düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Noterlik Kanunu'nun toplumun ve noterlerin ihtiyaçlarına cevap veremediğini ve kanunun yeniden gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Cin, noterlerin hukuk sistemi içindeki etkinliklerini artırmalarının gereğine işaret etti.

Kongreye, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yüksek yargı organlarının üyeleri, bakanlık temsilcileri ve Noterler Birliği üyeleri katıldı.

Açılış konuşmaları sonrasında yaş haddinden emekli olan noterlere plaket takdim edildi.

Türkiye Noterler Birliği 48. Olağan Kongresi

- Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner: - "Mevcut kanunun, kamunun ve kamu hizmeti ifa eden noterlerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi karşısında, etki analizi yapılarak, toplumsal ihtiyaçlara uygun bir noterlik yasasının çıkarılması önem arz etmektedir" - T

Geri Dön