HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ücretsiz izinden sonra göreve ne zaman başlanır?

Gerek kamuda gerekse özel sektörde hizmet veren tüm çalışanların ücretsiz izin hakları bulunur. İşveren ile çalışan personel arasında anlaşma sağlanarak iş akdinin geçici bir süre durdurulması, ücretsiz bir başka deyişle aylıksız izin olarak ifade edilir. Aylıksız izinde isminden de belli olduğu üzere maaş ödemesi yoktur. Devlet kurumunda çalışan memurların aylıksız izin bitmeden de işe dönme hakları vardır. Peki, ücretsiz izinden sonra göreve ne zaman başlanır?

Ücretsiz izinden sonra göreve ne zaman başlanır?

Ücretsiz izin süresi özel sektörde çalışan için farklı, devlet kurumunda çalışan için farklıdır. Memurlara tanınan pek çok ücretsiz izin çeşidi vardır. Refakat sonrası ücretsiz izin, doğum sonrası ücretsiz izin, hac izni gibi aylıksız olarak izne çıkılan durumlar mevcuttur. Ücretsiz izin bitimi memurların işe dönmeleri gerekir. Kamu alanında çalışan personellerin ücretsiz izni kullanma sebeplerine göre işe dönüş tarihleri değişebilir.

Ücretsiz izinden sonra göreve ne zaman başlanır?

Ücretsiz izin hakkı gerek özel sektörde çalışan işçilere gerekse kamu alanında hizmet veren kişilere İş Kanunu kapsamında tanınan bir hak türüdür. Özel sektörde verilen aylıksız izin süresi üç aya kadardır. Devlet kurumlarında çalışan memurlara tanınan süre ise ücretsiz izin talebinin altında yatan nedene göre değişir. Bir memurun öncelikli olarak aylıksız izne çıkabilmesi için o işte beş sene çalışmış olması şartı aranır.

Beş senesi dolmuş olan tüm memurlar aylıksız izin talebinde bulunabilir. Aylıksız izin hakkının kullanılabilmesi için bireylerin bu talebini yazılı olarak ilgili firmaya iletmeleri gerekir. 657 ücretsiz izin dönüşü göreve başlama tarihi, ücretsiz izin hakkının hangi sebeple kullanıldığına göre farklılık gösterir. Bir devlet kurumunda beş sene hizmet vermiş bir memur ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Aylıksız iznin bittiği günün ertesi ise göreve başlama zorunluluğu vardır.

Kamuda ücretsiz izin hakkı kaç gündür?

Devlet kurumlarında kamu adına hizmet veren memurların 657 ücretsiz izin hakkı mevzuatına göre 1 seneye kadar aylıksız izin süresi bulunur. Bu süre ücretsiz izin hakkını kullanma nedenine göre değişir. Memur olarak çalışanların ücretsiz izinden sonra işe yeniden başlama tarihlerinde de farklılık yaşanır. Hangi nedenden dolayı izin kullanıldıysa o nedene bağlı olarak işe başlama tarihi belirlenir.

Memurların aylıksız izin süresi bitmeden de görevlerine geri dönme hakları vardır. Ancak ücretsiz izin bitmeden göreve başlamak isteyenlerin bu taleplerini yazılı olarak ilgili kuruma bildirmeleri gerekir. Kamuda ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen devlet memurları bu taleplerini işverene bildirmekle yükümlüdür. Bu talepleri onaylandıktan sonra en çok iki parça şeklinde kullanmak kaydıyla toplamda 12 aya kadar aylıksız izin süresi verilir.

Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler