Yargıda fazla mesai vergisine iade

Ankara (AA)- Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi personeline, 15 Mayıs 2004-15 Temmuz 2006 döneminde fazla çalışma ücretlerinden alınan gelir vergisi red ve iade edilecek.

Maliye Bakanlığının Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğin konusunu, 3717 sayılı yasa uyarınca Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarındaki personele ödenen fazla çalışma ücretinin vergilendirilmesi oluşturdu.

Tebliğde, 15 Temmuz 2006 tarihinden sonra ödenen fazla çalışma ücretlerinin gelir vergisi kesintisine tabi tutulmadığı, ancak 15 Mayıs 2004-15 Temmuz 2006 tarihleri arasında söz konusu ödemelerden vergi kesintisi yapıldığı anımsatıldı. Bu çerçevede, ödemeleri gelir vergisi kesintisine tabi tutulan mükelleflerin red ve iade işlemlerinin yapılacağı bildirildi.