HABER

Zaman kaybı önlenecek

ANKARA (İHA) - Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Organize ve Sanayi Bölgelerinin (OSB) kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenleyen 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. maddesinin valilikler tarafından yanlış yorumlandığını belirterek, sıkıntı ve tıkanıkları gidermek için bir genelge yayımladıklarını kaydetti.

Bakan Ali Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, "Gerek kanunun 4.maddesinde gerekse OSB Uygulama yönetmeliğini 59. maddesinde OSB sınırları içinde yapılacak planların onama yetkisinin Sanayi Bakanlığına ait olduğu, Bakanlıkça uygun görüldüğü taktirde onaylanan imar planlarının İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe gireceği belirtilmişse de, bakanlığımıza intikal eden yazılardan kimi valiliklerde 4562 sayılı OSB Kanununun ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin yanlış yorumlandığı ve bakanlıkça onaylanan imar planlarının 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yeniden inceleme ve onay işlemlerine tabi tutulduğu anlaşılmıştır" dedi.

Konuyla ilgili sıkıntı ve tıkanıklıkların giderilmesine yönelik Bakanlığının değerlendirme yaptığını kaydeden Coşkun, şöyle devam etti: "Öncelikle bütün valiliklere 13.12.2002 tarih ve 15858 sayılı genelge gönderilerek Bakanlığımızca onaylanmış imar planlarının 3194 sayılı İmar Kanununa göre valiliklerce yeniden değerlendirilmesinin yanlış uygulamaya neden olduğu 4562 sayılı OSB Kanununa göre OSB sınırları içindeki planların onama yetkisinin Bakanlığımıza ait olduğu ve bu yetkinin parçalanamayacağından bahisle, Bakanlığımızca onaylanmış imar planlarının yeniden valiliklerce içerik olarak incelemeye tabi tutulmasının mümkün olamayacağı ilgili mevzuatta OSB imar planları için İl İdare Kurullarına verilen görev, Bakanlığımızca onaylı planların yürürlüğe sokulması olduğu bildirilerek, burada yapılması gereken işlem İl İdare Kurulu kararı ile planların askıya asılması, 1 ay süre ile itirazların alınması, bu süre sonunda varsa itirazların, kararın ilan edilmiş plan suretinin ve askı tutanaklarının Bakanlığımıza intikal ettirilmesi hususlarını içerdiği açıklanmıştır."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön