HABER

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

18 Mart 1915 tarihinde, dönemin en büyük donanmasına karşı kazanılan zafer ile Türk Devleti, bağımsızlığının ilk adımlarını attı. Dünyadaki güç dengesini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi ile Türkler kesin zaferlerini elde ederek, ne kadar büyük bir devlet olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu ele geçirmek ve Rusya'yla taşıma yolunu açabilmek adına başlattığı Çanakkale Savaşı sırasında hem İttifak Devletleri hem de İtilaf Devletleri çok büyük kayıplar vermiştir. Türk halkı kanlarının son damlasına kadar savaşarak Çanakkale'nin geçilmesine izin vermemiş ve dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Osmanlı, içten içe yok olurken ve Avrupa Devletleri tarafından "Hasta Adam" olarak nitelendirilirken bu devletler Osmanlı Devleti'nin dar boğazdaki halinden güç aldı ve Osmanlı'ya savaş ilan etti.

Osmanlı topraklarına dört bir yandan saldıran İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya'ya karşı Türk milleti kendini sadece askeri birlikler ile değil eli silah tutabilen bütün kadın ve erkekler ile savundu.

Kahraman Türk ordusu, Çanakkale cephesinde verdiği destansı mücadele ile yalnızca kendi tarihini değil aynı zamanda dünyanın tarihini de değiştirdi. Çanakkale cephesinde alınan galibiyet ile dünya üzerindeki bütün güç dengeleri değişti ve Türk halkının ne kadar korkusuz olduğu dünyadaki bütün devletler tarafından görüldü.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

ÇANAKKALE SAVAŞINDA NELER OLDU?

Çanakkale Muharebeleri ya da Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zamanında 1915 - 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında yapılan kara ve deniz muharebelerine Çanakkale Muharebeleri adı verildi.

İtilaf Devletlerinin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almak daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmekti. Aynı zamanda Rusya ile erzak tedarik ve askeri ikmal yolunu da açmak isteyen İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerini zayıflatmak için ilk önce Çanakkale Boğazı'nı seçti. Çanakkale'yi alamayan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebeler sırasında her iki taraf da çok büyük kayıplar verdi.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

OKULLAR HİÇ MEZUN VEREMEDİ

Avrupa Devletleri, Anadolu'yu ve Osmanlı Devleti'nden kalan diğer bütün toprakları ele geçirmek amacıyla hem karadan hem denizden taaruza geçti. Hem dünya hem Türk tarihinde dönüm noktalığı niteliği olan Çanakkale Savaşı, hem karada hem denizde İtilaf Devletleri'nin başarısızlığı ile sonuçlandı. Çanakkale Savaşı'nı kazanabilmek için ülkenin her yerindeki yaşı fark etmeksizin neredeyse bütün erkekler cephelere gitti. Bu nedenle Çanakkale Savaşı döneminde ülkedeki okullar neredeyse hiç mezun veremedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ HAKKINDA ÖNEMLİ SÖZLER

  • Harpte iki meş'um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız. (İngiliz Başbakanı Asquith)

  • Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)

  • Ordunun yardımı olmaksızın Filo'nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. (Churchill)
Geri Dön