HABER

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (3) - "Milletin çıkarlarını koruyor olmak, bu konuda hassas olmak birilerine dokundu. Kime dokunursa dokunsun, bulunduğum bütün konumlarda ve bütün pozisyonlarda milletin çıkarları doğrultusunda karar vermeye devam edeceğim" - "Aralık ayı itibarıyla, 37 ilimizde, aktif büyüklükleri yaklaşık 59,67 milyar lira, toplam ciroları 24,73 milyar lira, toplam öz kaynakları 23,97 milyar lira olan 830 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır. TMSF geçen 3 yıllık sürede bu şirketlerin aktiflerini yaklaşık yüzde 38, öz kaynaklarını yüzde 31, cirolarını ise yüzde 13 oranında artırmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletin çıkarlarını koruyor olmak, bu konuda hassas olmak birilerine dokundu. Kime dokunursa dokunsun, bulunduğum bütün konumlarda ve bütün pozisyonlarda milletin çıkarları doğrultusunda karar vermeye devam edeceğim." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına yönelik asılsız iddialara ilişkin, "Kadın, çocuk, yaşlı demeden Kürtler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm insanlar üzerinde korku, zulüm ve baskılarla hakimiyet kuranları ve egemen güçler adına bölgeyi sömürenleri görmek isteyenler, YPG/PYD/PKK/SDG'ye ve onların hakimiyet kurduğu bölgelere bakabilirler." diye konuştu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı istişare halinde çalışmalar yürüterek 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı hazırladığına dikkati çeken Oktay, "Yeni Ekonomi Programı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşüm ve değişimi hedef alan bir çerçeveye sahiptir." şeklinde konuştu.

Program bütçeye geçiş çalışmalarının, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iş birliği içinde yürütüldüğünü dile getiren Oktay, "Program bütçe sistemine geçilmesi ile; plan, program ve bütçe bağlantısının güçlendirilmesi, karar vericiler için harcama önceliklerinin belirlenmesine ilişkin bilginin oluşturulması, sonuç odaklı bir mali yönetim anlayışının geliştirilmesi; hesap verebilirlik ile saydamlığa hizmet edecek şekilde izleme ve değerlendirme sürecinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Şirketlerin ciroları yüzde 13 oranında arttı"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) mevduat sigortacısı kimliği ile mudiyi korumak üzere finansal kuruluşlardan topladığı primlerle oluşturduğu rezerv sayesinde finansal sistemin istikrarının sürdürülmesine katkı sağladığına işaret eden Oktay, TMSF'nin 48 milyar lira değerinde bulunan mevduat sigortası rezervinin toplam sigortalı mevduatı karşılama oranının yüzde 7,1 olduğunu bildirdi.

Oktay, mevduat sigorta limitinin Eylül sonu itibarıyla 150 bin liraya çıkarılmasıyla toplam sigortalı mevduat tutarının Ekim itibarıyla 677 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

TMSF'nin bir diğer görevi de mahkemelerce tedbir konulan şirketlerin yönetimi olduğunu dile getiren Oktay, "Aralık ayı itibarıyla 37 ilimizde, aktif büyüklükleri yaklaşık 59,67 milyar lira, toplam ciroları 24,73 milyar lira, toplam öz kaynakları 23,97 milyar lira olan 830 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır. TMSF geçen 3 yıllık sürede bu şirketlerin aktiflerini yaklaşık yüzde 38, öz kaynaklarını yüzde 31, cirolarını ise yüzde 13 oranında artırmıştır." bilgisini verdi.

- "47 ülke ile protokol imzalandı"

Devlet Arşivleri Başkanlığının belgelerin asıllarının korunarak bilginin yaygınlaştırılması, arşiv belgelerine hızlı, doğru ve istenen formatta erişilmesi için dijitalleştirme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Oktay, Başkanlığın yurt dışı faaliyetlerinde de önemli işlere imza attığını ve arşiv alanında iş birliği için dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan 47 ülke ile protokol imzalandığını açıkladı.

Oktay, uluslararası standartlara uygun şekilde, belge yönetimi ve arşivcilikte tasarruf ve etkinliği ön plana çıkaran Başkanlığın uhdesinde elektronik ortamda yaklaşık 63 milyon belge görüntüsünün bulunduğunu, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda bu sayının 77 milyona ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2019 yılında milli sarayları toplamda 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve turizm gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlandığını ifade eden Oktay, 2020 yılında Milli Sarayların, bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelere yönelik 8 adet önemli proje ve restorasyon faaliyetini yapmayı planlandığını kaydetti.

- "Akrabalık ilişkilerine değil de yapılan işlere odaklanılmalı"

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'na yönelik Oktay, fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu ve sadece işletme hakkının bir süreliğine Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildiğini, yapılacak yatırımlarla da fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağını söyledi.

Ülke kaynaklarının savunma sanayisinde etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikada mevcut atıl kapasitenin en aza indirilmesi, fabrika işletme verimliliğinin artırılması, yeni iş ve üretim imkanları oluşturulması ve ihracatın artırılması doğrultusunda yatırımlar yapılması, özel sektörün iş yapma hızından ve yüksek teknolojiye erişim imkanlarından faydalanılmasının amaçlandığını belirten Oktay, "Bu kapsamda, ülkemize herhangi bir yük getirmeden, fabrikayı çağın gereklerine uygun şekilde modernize edecek firmanın yine fabrikada ihtiyaç duyulacak bütün yenileme yatırımlarını da gerçekleştireceği ve kapasite geliştirmeye dönük belirlenecek alanlarda da ilk aşamada en az 50 milyon dolar tutarında ilave yatırım yapacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik açıklamalara ilişkin de Oktay, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey bu ülkeye hizmet etme hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki eleştirilerin bireylerin şahsiyetlerine veya akrabalık ilişkilerine değil de yapılan işlere odaklanmasının çok daha şık ve anlamlı olacağını düşünmekteyim. Özellikle, Sıfır Atık Projesi, mülteciler, kadına şiddetin önlenmesi ve toplumda kadının yerinin artırılması gibi birçok konuda gerçekleştirdiği hizmetlerle ve verdiği katkılarla uluslararası alanda saygınlık kazanmış bir şahsiyet olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin buradaki tartışmalara karıştırılması da talihsizlik diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık müsteşarlığı döneminde, her bir Başbakanlık müsteşarının olduğu gibi kendisinin de o dönemde kısa dönemli bir yönetim kurulu üyeliği olduğunu açıklayan Oktay, şöyle konuştu:

"Bu süre içerisinde özellikle kamuoyu tarafından hassasiyete takip edilen bir konu, ortaklarına bir kuruş temettü dağıtılmamış ve tek bir kuruş dövizle borçlandırılmasına şirketin izin verilmemiştir. Yine, aynı dönemde, OTAŞ yani Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye karşı ortak olan, hukuki süreç bizzat şahsım tarafından başlatılmış olup Hazinenin Hissedarlar Sözleşmesi'nden ve ana sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler kullanılmıştır. Bunlara ilişkin belge ve kayıtlar da açıktır. Zannediyorum, milletin çıkarlarını koruyor olmak, bu konuda hassas olmak birilerine dokundu. Kime dokunursa dokunsun, bulunduğum bütün konumlarda ve bütün pozisyonlarda milletin çıkarları doğrultusunda karar vermeye devam edeceğim, buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

(Bitti)

Geri Dön