AK Parti seçilme yaşını 18'e indiren anayasa değişikliği teklifini sundu

AK Parti, seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren Anayasa değişikliği teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti seçilme yaşını 18'e indiren anayasa değişikliği teklifini sundu

Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve AK Partili milletvekillerince hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi Anayasa'nın 76'ıncı maddesinde değişiklik öngörüyor.

Teklifle; seçilme yaşı 25'ten 18'e indiriliyor. Anayasa'nın 76.maddesinde; "kimlerin milletvekili seçilemeyeceğini" düzenleyen 2. fıkrasında yer alan, "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar" ibaresi de "askerlikle ilgisi bulunanlar" şeklinde değiştirildi. Yapılan değişiklik ile; 18 yaşını dolduran gençler askerlik hizmetini yapmadan da milletvekili adayı olabilecek.

Anayasa değişikliği teklifinin gerekçesinde; özgürlükçü demokratik rejimlerde, özellikle seçme ve seçilme hakkı konusunda yapılan eşitlikçi düzenlemelerin, toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle gençlerin siyasal hayata katılımına katkı sağlayacağı ifadelerine yer verildi. Gerekçede şöyle denildi;

"Demokratik siyaset geleneği gereğince genç nüfusun; ülke siyasetine yön verebilecek mevki ve makamlara seçilme hakkına haiz olması ve temsil ettiği düşüncenin, parlamento ve halk nezdinde beyanına en az diğerleri kadar hak sahibi olması icap etmektedir. Toplumu yönetecek kişilerin, yönetim işini başarı ile yürütecek ortalama seviyenin üzerinde bir bilgi ve yeteneğe sahip olması açısından, onsekiz yaş ve üzerinde olmanın yeterli bir kriter olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede seçilme yeterliliği yaşının onsekize indirilmesi önemli bir demokratik adım olacaktır. Dolayısıyla demokratik gelenek çerçevesinde gençlere değişen ve gelişen siyasetin bir parçası olma, dünya ve ülke siyasetinde söz sahibi olma hakkı tanınmış olacaktır. Kısaca; gençlerin siyasete daha aktif katılımı ve kendi akranları tarafından temsili sağlanmış olacaktır. Öte yandan, Anayasa değişiklik teklifi ile onsekizyaşını doldurmuş gençlere askerlik hizmetini yapmadan da aday olabilme imkanı getirilmektedir. Askerliğini yapmadan aday olanların yoklama kaçağı veya bakaya gibi durumlarının bulunmaması, fiilen askerlik yapıyor olmaması ya da askerliğini tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle 'yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar'ibaresi 'askerlikle ilgisi bulunanlar'olarak değiştirilmektedir."

ÖNCE KOMİSYON SONRA GENEL KURUL

Teklif, bu hafta TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti teklifi Genel Kurul'a indirmeyi de planlıyor. Muhalefetin tavrına göre teklifin akıbeti belli olacak. (ANKA)