HABER

Başsavcılık "Azınlık Raporu"na beraat istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladıkları "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Raporu"nda halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri öne sürülen Prof.Dr.Baskın Oran ve Prof.Dr.İbrahim Kaboğlu'na verilen beraat kararını bozan Yargıtay 8.Daire'nin kararına itiraz etti. Başsavcılık, beraat kararının onanmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı'na yaptığı itiraz başvurusunda, Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Raporu'nda azınlığın tanımı, milletin bütünlüğü ilkesinin, alt kimlik-üst kimlik konusunun ele alındığını hatırlattı.

Raporda yer alan görüşlerin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" olduğu iddialarının yersiz olduğunu ifade eden Başsavcılık, yeni TCK'daki düzenlemelere atıfta bulundu. Başsavcılık, raporda, azınlık kavramının dilsel ve etnik kıstasların da gözetilerek genişletilmesinin, "Türklük" üst kimliği yerine "Türkiyelilik" kavramının kabulünün daha doğru olacağının ifade edildiğini belirterek, bu durumun "yakın tehlike oluşturmadığı"nı bildirdi. Başsavcılık, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi:

"Kişinin söz ve davranışlarının kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturması ve bunun da somut olgulara dayalı olarak saptanması zorunludur. Buna göre suça konu edilen raporun içeriği ve toplumdaki yansımaları itibariyle ‘kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike'nin somut olgulara dayalı olarak varlığından söz edilemez."

Yargıtay Başsavcılığı, Yargıtay 8.Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararının kaldırılmasını ve Ankara 28.Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının onanmasını istedi. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine gelecek ve nihai karar verilecek. (ANKA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön