HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Becayiş nedir, nasıl yapılır? Becayiş şartları

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda görev alan, kamu çalışanı statüsünde çalışan kişilerin sahip olduğu bazı haklar ve imkanlar bulunur. Bunlardan biri de kelime kökeni Farsça olan becayiş uygulamasıdır. Belli şartlar dahilinde kamu çalışanları becayiş yapabilmektedir.

Becayiş nedir, nasıl yapılır? Becayiş şartları

Kamu kurumlarında ve kuruluşlarında çalışan kişiler, bazı şartlar yerine getirildikten sonra becayiş işlemi yapabilirler. Kelime anlamı olarak karşılıklı yer değiştirme eyleminin karşılığı olan bu kelime çalışma hayatında kamu çalışanlarını ilgilendiren bir terim olarak kullanılır.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Becayiş nedir?

Türk Dil Kurumu, resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında becayiş kelimesi için isim türünde tek bir tanım yayınlamıştır. Karşılıklı yer değiştirme olan bu tanın aynı zamanda becayiş kelimesi yerine cümle içinde de kullanabilir çünkü aynı anlama gelir.

Becayiş kelimesi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yararlanabildiği bir uygulamanın da adıdır. Kanunlarda yeri olan ve 657 sayılı kanunun maddeleri dahilinde tanımı yapılan becayiş belli şartlara bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Becayiş ne demektir?

Becayiş, 657 sayılı kanunun 73. maddesindeki tanımı doğrultusunda şu şekilde ayrıntılandırılmıştır:

Aynı kurumun farklı farklı yerlerde bulunan aynı sınıftan olan memurları karşılıklı olarak yer değiştirmek sureti ile atanmalarını isteyebilme hakkına sahiptirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili olan amirler tarafından uygun bulunmasına bağlıdır.

Bu haktan faydalanmak için çeşitli şartlar yerine getirilmelidir. Ayrıca belli görevdeki ve durumdaki kişiler kanunlar tarafından belirtilmiş olan kurallara bağlı olarak becayiş imkânından faydalanabilir.

Becayiş kimler yapabilir?

Kamu kurumlarında çalışan kişiler becayiş yapabilirler. Bazı kadrolarda becayiş için bekleme şartı da bulunur. Becayiş hakkı bulunan ve farklı kurumlarda farklı bekleme süreleri bulunan becayişten faydalanabilen kamu çalışanları şunlardır:

  • Kadrolu memur olanlar
  • 4B sigortalı olan sözleşmeli personel
  • Sürekli işçiler
  • 4924 sözleşmeli çalışanlar
  • 399 KİT(Kamu İktisadi Teşebbüsü) çalışanları

Zorunlu hizmete tabi olan görevlerdeki kişiler de zorunlu hizmetleri devam ederken becayiş hakkını kullanmak isteyebilir. Ancak başvuru yapacağı şehrin de zorunlu hizmet kapsamında belirlenen bir bölge kapsamında olması gereklidir.

Becayiş nasıl yapılır?

Aynı kurumların personelleri arasında yapılan becayiş şartları arasında yer alan bekleme süreleri her birim için geçerli değildir. Örnek olarak 3+1 sözleşmeli personel, bir bakanlıkta becayiş için bir yıl beklemek durumundadır.

Atama hakkı bulunan yetkili amirlerin onayı alınarak becayiş yapılabilir. Bunun için de becayiş isteyen kamu çalışanı başvuru yapmalı ve yetkili amirinin bu başvuruyu uygun bulmalıdır.

Becayiş yapmak ne demek?

Türkçe kelime anlamında da belirtildiği gibi tam ifade ile karşılıklı olarak yer değiştirmek anlamına gelen becayiş, aynı kurumda çalışan aynı görevde olan kişilerin karşılıklı olarak yer değiştirmesi anlamına gelir.

Becayiş yapan kişi örneğin kamu kurumunda bir sağlık çalışanı olarak görev yapıyorsa başka bir şehrin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan kurumundaki kişi ile karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

En Çok Aranan Haberler