HABER

Belediyelerin borç ve alacakları takas edilecek

Ankara (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin alacaklarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık takas ve mahsup edilmesine olanak sağlayan yasa teklifi benimsendi.

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarınca verilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Yasa teklifi, AKP milletvekillerince verilen önergelerle yeni maddeler eklenerek ve değiştirilerek kabul edildi.

Buna göre, büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin, 31 Aralık 2004 itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacakları, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere, 28 Şubat 2007'ye kadar takas ve mahsup edilecek. Bu süreyi 31 Mart 2007'ye kadar uzatmaya Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkili olacak. Bu kapsamda takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süresi işlemeyecek.

30 Haziran 2006 itibariyle Uzlaşma Komisyonu ile takas, mahsup ve kesinti yapılmasına ilişkin kararları imzalayan ancak, Bakanlar Kurulu tarafından söz konusu kararları henüz onaylamayan ilgili kuruluşların işlemleri, 28 Şubat 2007 tarihine kadar karara bağlanacak. Bu kapsamdaki takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlardaki zamanaşımı süresi işlemeyecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön