HABER

"Çalışan ve emekliler mağdur olacak"

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yasa Tasarı'sına muhalefet şerhi koydular. CHP milletvekilleri karşı oy yazılarında, uluslararası mali piyasalarda yaşanacak çalkantılara karşı 2008 bütçesinin kırılganlığını koruduğunu savundular. CHP'liler, uluslararası piyasalardaki olumlu gidişin sonsuza dek sürmeyeceğine dikkat çekerek ve bu yönde risklerin de gelişmeye başladığını ifade ettiler.

CHP'lilerin karşı oy yazısında, 2007 yılında kredi piyasalarında açığa çıkan olumsuz gelişmelerin dünyanın çok ciddi finansal dalgalanma içine girdiğini gösterdiğini belirttiler.

KRİZ TEHDİTİ

CHP'liler, "Yüksek cari işlemler açığı, değerli yerli para, benzer ekonomilere göre yüksek borç stoku gibi makro kırılganlık alanlarının varlığında uluslararası mali piyasalarda yaşanacak her türlü çalkantı, Türkiye'deki makro dengeleri derinden etkileyecektir" dediler.

CHP'liler, son dönemde bu değerlendirmenin birçok uluslararası kurum tarafından da dile getirildiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdiler:

"Bu ortamda hazırlanan orta vadeli program ve mali plan ile 2008 bütçesi adım adım gelmekte olan riskleri ve çökme tehlikesini karşılamaya yönelik bir yapıdan oldukça uzaktır. Aksine küresel kriz tehdidini dikkate almamak suretiyle çok çeşitli kesimlerin Türkiye'nin geleceğine ilişkin oluşan beklentilerini de olumsuz yönde etkilemektedir."

SAYDAMLIK ZEDELENDİ

CHP'nin karşı oy yazısında, 2007 yılı bütçe uygulamasında saydamlık ilkesinin önemli ölçüde zedelendiği de belirtilerek, BOTAŞ'ın Türkiye Elektrik Üretim AŞ ve Ankara Belediyesi'nden alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle ithalatta ödemesi gereken katma değer vergisinin ertelendiğine dikkat çekildi.

CHP'liler, "Bir başka ifadeyle vergi ertelemek suretiyle elektrik ve gaz fiyatları sübvanse edilmiştir. Bu saydamlık ilkesinin açık ihlalidir. Buna benzer uygulamaların giderek yaygınlaştığı dikkat çekmektedir" dediler.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER MAĞDUR OLACAK

CHP'liler, 2008 yılı bütçesinde öngörülen yılın ilk altı ayı için yüzde 2 ve ikinci altı ayı için yüzde 2 oranındaki maaş artışının, geçmiş dönem kayıpları da dikkate alındığında çalışanların ve emeklilerin çok daha mağdur olacağını vurguladılar.

DSP'DEN 2008 YILI BÜTÇESİNE MUHALEFET ŞERHİDSP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, "2008 bütçesi, sorunlara çözüm üretmekten uzaktır; aksine azalan yatırımlar, sorunlarımızın daha da kronikleşmesi sonucunu doğuracaktır" dedi.

Öztürk, Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurula sunulan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna karşı oy yazısı eklediklerini söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde, muhalefet milletvekilleri tarafından verilen hiçbir önergenin kabul edilmediğini belirten Öztürk, karşı oy gerekçelerini 29 başlıkta anlattı.

2007 bütçe açığının, öngörüldüğü gibi 8.5 milyar YTL olmadığını, seçim politikası sonucu artan harcamalar ve vergi gelirlerindeki düşük nedeniyle bütçe açığının 14.9 milyar YTL olarak gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden Öztürk, 2008 bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 8.5 oranında artırılmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yüzde 63.9, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde ise yüzde 22'lik artış sağlandığını bildirdi.

Vergi gelirlerinde öngörülen yüzde 13.3'lük artış ile yüzde 4'lük 2008 enflasyon hedefinin birbiriyle örtüşmediğini savunan Öztürk, vergi ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının mümkün görülmediğini ifade ett.

Öztürk, "Dörtte birinden fazlası faiz harcamalarına ayrılmış bulunan 2008 yılı bütçesinin 17.8 milyar YTL'lik açığı, öncelikle yeni borçlanma kalemleriyle karşılanacaktır. Hükümet, 5 yıldır iktidarda olmasına rağmen her konuda olduğu gibi bu konularda da halen 3 aylık eylem planları yapmaktadır" dedi.

ANKA-AA

Geri Dön