DASK için azami teminat tutarı 120 bin YTL

Ankara (AA)- Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 120 bin YTL olarak belirlendi. Azami teminat tutarı daha önce 110 bin YTL idi.

Hazine Müsteşarlığı'nın konuya ilişkin tarife ve talimat değişikliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.Değişikliğe göre, sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınacak. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde, çarpım sonucu bulunan tutardan çok olamayacak.

Buna göre, A Grubundaki çelik, betonarme karkas yapılar için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 450 YTL'den 490 YTL'ye, B Grubundaki yığma kagir yapılar için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 320 YTL'den 350 YTL'ye, C Grubundaki diğer yapılar içinse sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 170 YTL'den 185 YTL'ye çıkarıldı.

Tarife ve talimat değişikliği 2 gün sonra 7 Mart Cuma günü yürürlüğe girecek.