HABER

Dinlenen yargı üyelerine hak arama çağrısı

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), haklarında dinlenme kararları verildiği kuşkusu bulunan yargıç ve cumhuriyet savcılarına “haklarını arama” çağrıda bulundu.

Siyasi iktidarın onaylamadığı türden soruşturmalar açan, kararlar veren yargıç ve savcıların baskı ve sindirme politikalarıyla karşı karşıya bulunduğunu bildiren YARSAV, yargıç ve cumhuriyet savcılarından haklarını aramalarını istedi.

YARSAV, “Yargıç ve savcıları yasa dışı yöntemlerle izlemeye, baskı ve etki altına almaya, bu suretle yargının güç ve etkisini azaltmaya çalışanlar bilmelidirler ki Türk yargıç ve savcıları bu vahşi metoda alıştırılamayacaklardır. Yasal haklarını kullanacaklardır” görüşünü dile getirdi.

YARSAV Yönetim Kurulu tarafından, “Haklarında dinlenme kararları verildiği kuşkusu bulunan yargıç ve cumhuriyet savcılarına çağrı” başlıklı açıklamada, yargıçlar yargıç ve cumhuriyet savcılarına yönelik baskılar sert bir dille eleştirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Başbakan aleyhine tazminat kararı veren Yargıç Sevgi Övüç’ten başlayarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan aleyhine kararlar veren Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, radikal ve yasadışı tarikat odaklanmalarını, bunların yurtdışı ve bazı kamu görevlileri ile bağlantılarını ortaya koymak yolunda soruşturma yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, YARSAV’ın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na ilişkin suç duyurusu üzerine yapılan yönteme aykırı iletişimin tesbiti ile ilgili olarak kanıt tesbiti yapmak üzere görevlendirilen Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı, yasa dışı örgüt soruşturmalarını yürüten Adana, Konya, Yalova Cumhuriyet Başsavcıları ile İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları, yargıya yönelik müdahalelere ve hukuk dışı uygulamalara karşı duruşu ve tüzüğümüz çerçevesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle kurucu başkanımız Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve daha birçok meslektaşımız, Adalet Bakanlığınca yıldırma ve baskı altına almayı amaçlayan soruşturmalara tabi tutulmuşlardır. Verilen örneklerden de anlaşılabileceği üzere bu soruşturmalar ilahi bir tesadüfün ürünü değildir. Siyasal iktidarın onaylamadığı türden soruşturmalar açan, kararlar veren, ifade özgürlüğü kapsamında açıklamalar yapan yargıç ve savcılar, örneği görülmemiş bir baskı ve sindirme politikasıyla karşı karşıyadır.”

Açıklamada, çok sayıda yargıç ve savcının suç şüphesi ile dinlendiği de iddia edilerek, “Adalet Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre 56, ancak kanaatimizce çok daha fazla sayıda yargıç ve savcının suç şüphelisi olarak iletişimlerinin tesbiti yapılmıştır. Başka bir deyişle yargıç ve savcıların adeta dosya dağları olarak ifade edilebilecek bir işyükü altında ezilmeye, hafta sonu ve gece yarılarına kadar çalışmaya mahkum edilmeleri yetmiyormuş gibi takdir edilmeleri yerine haklarında yasa dışı dinleme kararları verilerek tekdir edilmiştir” denildi.

-YARSAV’IN YANIT ARADIĞI SORULAR-

Yargıç ve savcıların sivil örgütü YARSAV da adeta bir yasadışı örgütmüş gibi dinleme işlemine tabi tutulduğu ifade edilen açıklamada, şu soruların akla geldiği belirtilerek, sorular şöyle sıralandı:

- Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan ve siyasal iktidarın hizaya getiremediği yargıç ve Cumhuriyet savcıları artık terör suçlusu olarak mı görülmektedirler ki dinlenmelerine karar verilmiştir?

- Teröriste güvercin olanlar neden yargıç ve Cumhuriyet savcılarına karşı şahin kesilmişlerdir?

- Terör suçlaması altında dinlenen yargıç ve cumhuriyet savcılarının, görevlerine devam ederek önemli soruşturma ve kovuşturmaları yürütmelerine nasıl izin verilmiştir?

- Ceza Yargılama Yasasının 135/5. maddesine göre, bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler ancak tedbir süresince gizli tutulabilecekken hala bu kararlara ulaşılamamasının nedeni nedir?

- Bu suçlama altında tutulan yargıç ve Cumhuriyet savcılarının kimler olduğu, neden HSYK’dan bile saklanma gereği duyulmaktadır?

- Yasadışı dinleme kararlarının yüksek yargı tarafından kanıt olarak kabul edilmediği tüm hukuk çevrelerinin malumu iken neden bu yolda kanıt toplanmaya çalışılmıştır?

- Yoksa yargıç ve Cumhuriyet savcıları hakkında gerektiğinde ve yapılması istenmeyen işlemlere, dokunulması istenmeyen kişilere dokunulduğunda kullanılmak üzere bir veri bankası (Telekulak İstihbarat Bankası) mı yaratılmaya çalışılmaktadır?

- Bir dönem siyasal iktidarın istediği yönde karar vermeyen yargıçlar ve yüksek yargıçların, Emekli Sandığı Yasası’na eklenen Ek 39 ncu maddeyle emekliye sevkedildiği hatırlandığında, anılan soruşturmalarla tarih tekerrür mü etmektedir?

- AB’ye uyum kapsamında çıkartılan ve temel hak ve özgürlükler hiç dilden düşürülmeden yeniden yapılan temel ceza ve yöntem yasaları yoksa sadece “etrafı dolanılmak” için mi bunca emek ve enerji harcanarak yapılmıştır?

- Telekomünikasyon İletişim Başkanının Yargıtay’da düzenlenen bir hukuksal toplantıda ağzından kaçırdığı gibi yoksa dinlemeler yoluyla Türkiye’nin “siyasi haritası” çıkartılırken yargıç ve savcılar bakımından bir istisna gözetilmediği mi kabul edilmelidir?

-YARGIÇ VE SAVCILAR VAHŞİ MEDODLARA ALIŞTIRILAMAYACAK-

YARSAV olarak bu soruların yanıtlarını bekledikleri bildirilen açıklamada, yargıç ve savcıların dinlemelere karşı haklarını aramaları istendi. Açıklamada şöyle denildi:

“Ancak bu yanıtları alıncaya kadar yargıç ve savcıları yasa dışı yöntemlerle izlemeye, baskı ve etki altına almaya, bu suretle yargının güç ve etkisini azaltmaya çalışanlar bilmelidirler ki Türk yargıç ve savcıları bu vahşi metoda alıştırılamayacaklardır. Yasal haklarını kullanacaklardır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığını, teftiş kurulunu dinlemeler konusunda kullanmaktan vazgeçmeye ve bu yoldaki Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 98/ç maddesini kaldırmaya, yargı üzerinde güç kullanma anlayışından vazgeçmeye; İletişimi tespit edilen yargıç ve savcıların sayısının açıklanandan çok daha fazla olma olasılığı karşısında, haklarında dinleme kararları verildiği kuşkusu olan tüm meslektaşlarımızı da yasal haklarını aramaya davet ediyoruz. Aksi halde bu kabul edilemez baskıya boyun eğdikleri kanaatinin oluşmasına katkıda bulunmaları tehlikesi mevcuttur. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli olanların kendi haklarını korumaktan imtina etmeleri kişilerin hukuksal güvenliğinin yok olduğu yargısına yol açacaktır. Bu nedenle başvuru gerekliliğinin kişisel tercihlerin de ötesinde bir durum olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.”

-DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNTERNET SİTESİNDE-

Bu konuda yapılacak ilk başvuruya esas olmak üzere Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde hazırlanan dilekçenin YARSAV’ın internet sitesinde yayınladıkları da duyrulan açıklamada, “Bu başvurular sonucunda alınan yasa dışı dinleme kararlarına ilişkin bir havuz oluşturmak, yasa dışı bu işlemleri yapanlar hakkında yasal girişimlerde bulunmak, meslektaşlarımızın bu konudaki hukuk mücadelelerinde YARSAV olarak kendilerine destek vermek, olayın sonuna kadar takipçisi olmak istek ve kararlılığındayız” denildi.

ANKA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön