HABER

Domuz gribi de dava konusu oldu

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı, domuz gribi vakaları nedeniyle Düzce’de görev yapan aile hekimlerine nöbet tutturulması ve aile hekimlerinin hastanelerde görevlendirilmesine dava açtıklarını bildirdi.

Sakarya İdare Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün aile hekimliğinde görevli hekimlerin mesai saatlerinin kaydırılarak poliklinik hizmeti vermesi ve poliklinik nöbeti tutmasına yönelik işlemin iptali istendi.

Dilekçede, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin “Aile hekiminin görevleri” başlığı altında, aile hekimlerinin poliklinik hizmeti vereceklerine ve poliklinik nöbeti tutacaklarına ilişkin yasal bir mevzuat hükmü bulunmadığına ve “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durum ve hallerde çalışma saatleri ile bağlı olmaksızın çalıştırılabilirler” hükümlerine yer verilerek, şöyle denildi:

“Bu itibarla, Aile Hekimlerinin çalışma saatlerini düzenleyen yasal mevzuatlar göz önüne alındığında sadece olağanüstü durumlarda yapacakları uygulamalar, şartları oluşmadığı halde aile hekimlerine yaptırılmak istenmektedir.”

Dilekçede ayrıca Aile hekiminin görevlendirilmesinin karşılığında herhangi bir gelir elde edememesinden dolayı nöbet izni kullanacak olmasının da, aile sağlığı merkezine bağlı bireylere vereceği koruyucu, tedavi edici ve diğer hizmetleri aksatacağı için hizmet sözleşmesine aykırılıktan sözleşmesinin feshinin bile gündeme gelebileceği belirtildi.

Kahveci, “Aile hekimlerini gereksiz şekilde görevlendirmenin önüne geçmek için bu davayı açtık. Kanuna aykırı yapılan bu görevlendirmelerin son bulmasını istiyoruz” dedi.

ANKA

Geri Dön