DPT'den yeni proje çağrısı

Ankara (AA) - Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları, Lisansüstü Düzeyde Araştırmacı ve Sanayi Doktora Programları"nı destekleyeceği, "Araştırma Altyapısı ve Araştırma İnsangücü Yetiştirme Projelerini" kabule başladı.

DPT'den, başta Milli Savunma, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları olmak üzere, yurt çapındaki üniversitelerle, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresiBaşkanlığı (KOSGEB), Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü, Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına gönderilen proje çağrısında; proje öneri başvurularının 30 Mayıs 2008 tarihine kadar gönderilmesi istendi.

DPT tarafından değerlendirilecek proje önerilerinden uygun görülenler, bütçe imkanları çerçevesinde 2009 yılında destek kapsamına alınacak.

Bu tür projelerin, uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyo ekonomik gelişme sağlamak, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve yeniliğe dönüştürülmesine katkıda bulunmaya imkan tanıdığı belirtildi.

Müsteşarlık tarafından yapılan bu çağrıyla teklifleri alınacak üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli araştırma altyapılarıyla, araştırmacı insan gücü yetiştirme programlarına destek sağlanacağı ifade edildi. Bu kapsam dışında kalan temel ve uygulamalı araştırma niteliğindeki akademik projelerinin desteklenmesine ise TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) Programı kapsamında devam edileceği kaydedildi.

Araştırma altyapısı destekleri kapsamında ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göze alarak temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetleri yürütmek, nitelikli araştırmacılarla birlikte çalışma ortamı oluşturmak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde yayılımını sağlamak üzere, üniversite rektörlükleri ve diğer kurum idarelerinin sahipliği ve yönetiminde, uzmanlık (mükemmeliyet) merkezleri kurulmasını hedefleyen projeler desteklenecek. Ayrıca, araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında ileri düzeydeki araştırma projelerinin yürütülmesini sağlayacak büyük ölçekli merkezi laboratuvarlarla, üniversitelerin geneline hizmet edecek merkezi araştırma birimleri kurulmasını hedefleyen projelerde destek kapsamında olacak.

Araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi kapsamında ise; öğretim görevlisi açığı bulunan üniversitelere yönelik doktoralı araştırmacılar yetiştirmek üzere Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları; politika belgeleriyle belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için "Araştırmacı Yetiştirme Programları" ve sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere "Sanayi Doktora Programları" desteklenecek projeler olarak belirlendi.

Öte yandan, bahse konu desteklerin yanında, özel sektör-üniversite işbirliğini güçlendirmek, üniversitelerde yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi Tezleri (SANTEZ), enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek projeleri destekleme amacı güden Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projelerini Destekleme Programına (EN-AR) ise desteklerin devam emekte olduğu belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler